Poloha

 

Severná Afrika leží najbližšie k Európe. Na severe ju obmýva Stredozemné more, na západe Atlantický oceán. Na severovýchode severná Afrika hraničí s Áziou. Oddeľuje ich Suezský prieplav a Červené more.


Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/North_Africa

Severná Afrika


 

 

Rozloha

 

Severná Afrika má v porovnaní so strednou a južnou Afrikou najväčšiu rozlohu - 13 353 616 km2, ale má najnižšiu hustotu zaľudnenia.


 

Štáty severnej Afriky

 

Medzi štáty severnej Afriky patrí:

 

 • Alžírsko,

 • Čad,

 • Egypt,

 • Líbya,

 • Mali,

 • Maroko,

 • Mauritánia,

 • Niger,

 • Sudán,

 • Tunisko.


 

Sudán je štátom s najväčšou rozlohou v celej Afrike.

Egypt je tretím najviac zaľudneným štátom v celej Afrike. Je známy pyramídami, ktoré sú zaradené medzi sedem divov sveta.

 

Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids

Pyramídy v EgyptePríroda

 

Väčšiu časť rozlohy severnej Afriky zaberá púšť Sahara. Je to rozlohou najväčšia púšť na svete.

Saharu môžeme rozdeliť podľa typu povrchu:

 

 • kamenistá púšť,

 • štrková púšť,

 • piesočná púšť.

 

Väčšina povrchu saharskej púšte je kamenistá. Na piesočnej časti púšte vietor vytvára pieskové presypy – duny. Podľa typu piesočných dún môžeme určiť prevládajúci smer vetra. Najvyššie pieskové duny dosahujú výšku okolo 400 metrov a dĺžku 5 000 metrov.

Na púšti sa nachádzajú zelené oblasti - oázy, ktoré sú zarastené vegetáciou. Sú to miesta, kde sa vyskytuje podzemná voda, studne a pramene. Oázy sa nachádzajú prevažne v okolí pohorí. Sú obývané ľuďmi a využívajú sa na poľnohospodárstvo.

V saharskej púšti sa nachádzajú pohoria – napríklad pohorie Atlas, ktorého najvyšší vrchol dosahuje výšku 4 167 metrov nad morom.

Na území Sahary sa rozprestiera Čadské jazero. Nedostatočný prítok do jazera a využívanie vody pre potreby ľudí spôsobuje jeho postupné vysychanie.

 

Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_Mountains

Pohorie Atlas 

Podnebie

 

Pre severnú Afriku je typické suché a veľmi teplé tropické podnebie. V niektorých oblastiach nespadnú žiadne zrážky aj niekoľko rokov. Zaujímavosťou je, že sa tu nachádzajú oblasti, v ktorých boli namerané najvyššie teploty na svete (57,7° C).

Znesiteľnejšie podnebie je v prímorskej subtropickej krajine a v oblasti pozdĺž rieky Níl. Oblasť Nílu obývajú ľudia. Využívajú rieku na zavlažovanie, rybolov, zásobovanie vodou a prepravu.

 

Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Nile

Rybár na rieke NílObyvateľstvo

 

Oblasť severnej Afriky je veľmi riedko osídlená. Hustota zaľudnenia je 6-krát nižšia ako na Slovensku. Väčšiu časť obyvateľov tvoria Arabi. Z vierovyznaní je tu najviac zastúpený islam.


 

Hospodárstvo

 

Základné údaje:

 

 • najvyspelejšia oblasť Afriky,

 • najvyššia životná úroveň Afriky,

 • veľké zásoby ropy a zemného plynu,

 • pestovanie poľnohospodársky plodín, napríklad citrusových plodov,

 • výroba tradičných remeselníckych výrobkov,

 • výroba moderných priemyselných výrobkov, napríklad automobilov, lodí.

Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 16 – 39.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Africa

http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids

http://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_Mountains

http://en.wikipedia.org/wiki/Nile