Výňatek

Umělecký text

 

K tomu všemu je však nutné i říci, že ta noc, kdy mělo k úteku dojít, byla nocí svatojánskou. A právě v oné doubravě provozovali skřítkové a víly nejraději své rejdy. Proto také smrtelník, kterého by tu objevili, se často stal obětí jejich žertů a šprýmů, až mu z nich šla hlava kolem...