Sebaovládanie, sebakontrola je ďalším krokom pri odolávaní fajčiť, užívať drogy alebo alkohol. Tu ide o dve veci: odolnosť proti podnetom, impulzom z vnútra osobnosti a o odolnosť proti vonkajším tlakom, tlakom zo strany kamarátov, prostredia. V prvom prípade ide napríklad o to, aby obézny človek odolal volaniu chladničky, kde je dobré jedlo, alebo fajčiar cigarete, ktorú má na stole, narkoman droge, ktorú má vo vrecku, alebo koprolalik vynadaniu niekomu, komu má chuť vynadať. Ide o ovládanie svojich pudov, inštinktov, emócií – zlosti, roztrpčenosti, naštvanosti. V druhom prípade ide o odmietnutie ponúknutej cigarety v kaviarni, o odolanie pokušeniu dať si pohárik, o sebakontrolu v situácii, keď ma niekto naštve a mám chuť mu poriadne vynadať alebo ho udrieť.


 

SEBAOVLÁDANIE

 

Ľudia, ktorí touto kvalitou emočnej inteligencie disponujú:

 

 • bez problémov zvládajú vnútorné impulzy k neuváženému jednaniu;

 • zostávajú pokojní a pozitívne naladení a ani v náročných situáciách nestrácajú hlavu;

 • aj pod tlakom dokážu uvažovať jasne a ostať zameraní na podstatu problému,

 • sú odolní voči "poblúzneniu" pri vidine nadmerného zisku, ale aj voči zastrašovaniu - preto majú predpoklad konať svedomite, eticky a zásadovo.

 

V našom mozgu jestvujú dva výkonné okruhy:

 • Prvý je riadený ROZUMOM a slúži pre okamihy pokoja a pohody, kedy si spokojne robíme svoje, nič strašné nám nehrozí a môžeme si veci pokojne rozmyslieť a uvážiť.

 • Druhý je riadený CITMI a slúži na okamihy nebezpečenstva, kedy musíme konať inštinktívne (pretože na uvažovanie nie je čas) a nasadiť do svojej záchrany a prežitia všetku svoju energiu a schopnosti. Napríklad spúšťací mechanizmus STRACH slúži na únik pred nebezpečenstvom, HNEV zase slúži na mobilizáciu celého organizmu na boj o prežitie a podobne.

 • V okamihu, keď sa cítime ohrození, preberá výkonný okruh CITY kontrolu nad organizmoma našim konaním a odstavuje okruh ROZUMU na vedľajšiu koľaj do úlohy štatistu...

 

 

Dôležité je uvedomiť si ešte dve dôležité veci:

 

 • OHROZENIE v dnešnej dobe nemusí znamenať len fyzické ohrozenie majetku, zdravia a života. Ako ohrozenie dnes chápeme a vnímame napríklad aj to, keď niekto ohrozuje naše postavenie, dôstojnosť, pocit hodnoty... 

 • STRES aj keď je v malých množstvách, sa spočítava. Malé ústrky, malé poníženia, irónia okolia, podrazy, neúspechy, tlak,... to všetko tečie po kvapkách do pomyselnej nádoby kdesi v našom vnútri - a keď potom príde relatívne nevinný človiečik a urobí niečo samo v sebe nevinné, tak táto "posledná kvapka" spôsobí, že zrazu na neho vybuchneme s ohromujúcou silou, nakričíme, vynadáme,... k ohromnému údivu jeho a (po desiatich minútach, keď hnev opadne) aj nášmu.

 

 

Čo môžeme v tejto situácii urobiť? Teoreticky máme štyri možnosti, ako veci zvládať:

 

 • Vyhnúť sa stresu a tomu, čo vnímame od svojho okolia ako ohrozenie

 • Ovládať výbuchy citov, keď nastanú 

 • Utlmovať citový (emočný) výkonný okruh 

 • Odstrániť