1. Sčítanie zmiešaných čísel


Existujú dva spôsoby sčítavanie zmiešaných čísel.


 

 1. spôsob

 

3 2/7 + 4 1/3 = 23/7 + 13/3 = (3.23 + 7.13) / 21 = (69 + 91) / 21 = 160/21 = 7 13/21


 

Postup:


 1. krok: upravíme zmiešané číslo na nepravý zlomok

 2. krok: spočítame zlomky úpravou na spoločný menovateľ

 3. spätne upravíme nepravý zlomok na zmiešané číslo

 

 

 

 1. spôsob


3 2/7 + 4 1/3 = ?

3 + 4 = 7

2/7 + 1/3 = (3.2 + 7.1) / 21 = (6 + 7) / 21 = 13/21

3 2/7 + 4 1/3 = 7 13/21


 

Postup:


 1. krok: spočítame celé časti a dostaneme výslednú celú časť

 2. krok: spočítame zlomkové časti úpravou na spoločný menovateľ a dostaneme zlomkovú časť výsledku

 3. krok: zapíšeme výsledok

 


Pozn: Pre sčítanie zmiešaných čísel môžeme použiť hociktorý s týchto spôsobov. Prvý spôsob má výhodu, že sa dá použiť pri všetkých počtových operáciách s zmiešanými číslami.


 

 1. Odčítanie zmiešaných čísel

 

7 ¼ - 2 1/5 = 29/4 – 11/5 = (145 -44) / 20 = 101/20 = 5 1/20


 

Postup:


1. krok: upravíme zmiešané čísla na nepravé zlomky

2. krok: odčítame nepravé zlomky úpravou na nepravé zlomky

3. krok: výsledný nepravý zlomok spätne upravíme na zmiešané číslo

 


 

Pr. 1. Spočítaj dve zmiešané čísla:

 

 1. 3 1/6 + 1 2/3 = 19/6 + 5/3 = (19 + 5.2) / 6 = (19 + 10) / 6 = 29/6 = 4 5/6

 2. 8 2/5 + 3 ¼ = 42/5 + 13/4 = (168 + 65) / 20 = 233/20 =11 13/20

 3. 0,3 + 3 1/5 = 3/10 + 16/5 = (3 + 32) / 10 = 35/10 = 7/2 = 3 ½ 

Pr. 2. Spočítaj viacero zmiešaných čísel:

 

 1. 2 5/7 + 3 ½ + 1/5 = 19/7 + 7/2 + 1/5 = (190 + 245 + 14) / 70 = 449 / 70 = 6 29/70

 2. 1 ¾ + 2 ½ + 1 5/6 = 7/4 + 5/2 + 11/6 = (21 + 30 + 22) / 12 = 73 / 12 = 6 1/12 

Pr. 3. Odčítaj dve zmiešané čísla:

 

 1. 6 1/3 – 1 1/5 = 19/3 – 6/5 = (95 – 18) / 15 = 77/15 = 5 2/15

 2. 7 1/5 – 3 7/20 = 36/5 – 67/20 = (144 – 67) / 20 = 77/20 = 3 17/20


 

 

Pr. 4. Vypočítaj:

 

 1. 5 2/3 + 1 ½ - 2 ¼ = 17/3 + 3/2 – 9/4 = (68 + 18 – 27) / 12 = 59 / 12 = 4 11/12

 2. 2 5/8 – 1 7/16 + 2 ¼ = 29/8 – 23/16 + 9/4 = (58 – 23 + 36) / 16 = 71/16 = 4 7/16

 Zopakujte si:
1. Spočítaj:
a) 3 4/7 + 5 1/3 =
b) 5 7/9 + 5 2/9 =
c) 1 ½ + 2 2/3 + 3 4/5 =
d) 8 2/5 + 1 5/7 + 7 1/5 + 2 1/3 =
2. Odpočítaj:
a) 7 2/5 – 3 5/7 =
b) 1 2/3 – 1 ½ =
c) 9 2/3 – 4 5/6 – 1 1/3 =
d) 7 ½ - 5 1/3 – 4 ½ - 1 ½ =
3. Vypočítaj:
a) 2 ½ - 3 ½ +2 3/7 =
b) 5 7/13 – 2 1/13 + 1 ½ =
c) 15 3/5 – 10 ¼ + 2 2/6 =

Použitá literatúra:
Vlastné poznámky
O. Šedivý – Matematika pre 7. ročník základných škôl 1. časť