(1915 - )

- americký spisovateľ (ruský .id, emigrant)

- prozaik, dramatik, nositeľ Nobelovej ceny,

- vy.tudoval antropológiu, sociológiu,

- pí.e spoločenské a psychologické romány,

DIELA: Rozkolísaný človek

Chop sa dňa

Henderson, kráľ da.ďov

Herzog

Humboltov dar

- posledné tri diela najlep.ie.

Poviedky: Moskyho pamäti a ďal.ie poviedky

- prínos: nový hrdina, človek skeptický, komplikovaný, uva.ujúci, ktorý myslí, ale nekoná.

HERZOG:

- najvýznamnej.ie dielo, román zo súčasnej Ameriky,

- prvky absurdity, hlavný hrdina: Herzog . pre.il detstvo v Chicagu, jeho rodičia sú ruskí

emigranti, ktorí sa vysťahovali najprv do Kanady potom do USA. Jeho otec niekoľkokrát

skrachoval, matka .iví rodinu.

- Pôvodne bola veľmi bohatá, mala sluhov, ale musela pracovať ako práčka, krajčírka, veľmi

skoro zomrela.

- H. vy.tudoval, vyzná sa v literatúre a filozofií, sociológií- potiaľto je to autobiografia.

Dostáva sa do problémov, je na mizine a usiluje sa určiť svoje miesto na svete.

- Po 2. rozvode sa stáva čudákom, uzavrie sa do samoty, vypisuje lístky prezidentovi,

priateľom a pí.e im o tom, ako súčasná civilizácia ohrozuje svet .> nikdy ich nedostal, a

v zlom fyzickom stave sa dostane pod okná svojej bývalej .eny a chce zabiť jej milenca: .V

komore sú dva náboje, tam aj zostanú, streľba z revolvera bola len my.lienkou..

- Po tomto sa rozhodne odísť na vidiek a nachádza tu chvíľkový du.evný pokoj získa N.C.