Vypracovala: Mgr. Halušková


 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: lyrickoepická báseň

Báseň má základné črty epického rozprávania: príbeh, dej, hlavného hrdinu, vedľajšie postavy.

Obsahuje lyrické prvky: lyrické opisy prírody, duševný stav postáv, ich úvahy a pocity.

Literárna forma: poézia

Téma: boj Slovanov za svoju slobodu

Idea: Básnik vyjadruje presvedčenie, že v boji za slobodu svojho národa je potrebné položiť aj vlastný život.

Postavy: kladný hrdina – slovanskí poslovia (kolektívny hrdina) – hrdí, smelí, obetaví

záporný hrdina – cár – pyšný, vystatovačný, snažiaci sa dobývať cudzie územia

Rimania – oddaní a verní svojmu pánovi.


Dejová línia básne je jednoduchá.

a) príchod slovanskej družiny k Dunaju v mieri,

b) vyjednávanie s cisárom, cisár ponúkaný mier odmietne,

c) boj, smrť mladých bojovníkov,

d) potupa cára a jeho vysoké straty, vyzdvihnutie slobodného ducha, pre ktorého nie je prekážkou ani smrť

 

Na začiatku diela autor zobrazuje Bratislavský hrad, pod ktorým zastal rímsky cár aj so svojou mocnou družinou. K cárovi prichádzajú slovanskí poslovia, ktorí mu nesú v mieri a pokoji božie dary. Hovoria mu o svojej krajine, o tom, že žiadne iné národy nenapádajú, žijú len na svojom území, no ak ich chcel niekto napadnúť a získať ich územie, zaplatil za to svojou smrťou. Pýtajú sa cára, či prišiel v mieri alebo s mečom v ruke. Pretože ak prišiel s mečom, upozorňujú ho, že aj Slovania sú dobre vyzbrojení. Znova mu ponúkajú dary, no on ich s nahnevanou tvárou odmieta. Vraví im ,že on je pán Ríma, veľa národov vzdorovalo, no tvrdí im, že on bude vládnuť Slovanom a oni budú otroci Ríma. Lenže Slovania sa len tak ľahko nepodrobia, pozreli sa cárovi do očí, vytiahli meče a zrevali „Mor ho!“ Pustili sa do boja s cisárovou strážnou a pretože ich bola menšina, všetci tu položili svoje životy. Aj keď vedeli, že vojsko cára neporazia, neprestávali bojovať za svoju rodnú vlasť. Radšej pomrú ako hrdinovia, než by ostali nažive ako otroci. Práve tieto činy charakterizujú bojovnosť a národné povedomie slovenského národa, odhodlaného sa za svoju vlasť položiť aj svoje životy. Na konci básne rímsky cár síce zvíťazil, ale skutočné víťazstvo patrí Slovanom.