Saluti


 • Ciaočau, ahoj

Pozdrav, ktorý sa používa aj keď prichádzame aj keď odchádzame. Používa sa medzi osobami, ktoré si tykajú, alebo ktoré sa poznajú – medzi kamarátmi, v rodine...

 • Salve – zdravím

Používa sa tak ako aj u nás a taliani ho používajú veľmi často aj keď vchádzajú do nejakého obchodu.

 • Buon giorno – dobré ráno, dobrý deň

Pozdrav, ktorý taliani používajú od rána až do obeda – do 13.00h – 14.00h. Po dobrom obede nasleduje iný pozdrav:

 • Buona sera – dobrý večer

Tento pozdrav používajú taliani hneď po tom, ako sa naobedujú a tento pozdrav je platný až do večera.

Pozdravy Buon giorno a Buona sera sa nepoužívajú len medzi ľuďmi, ktorí sa nepoznajú, alebo si vykajú, ale používajú sa i medzi kamarátmi alebo členmi rodiny, napríklad vtedy, ak si chcú popriať Dobré ráno.

Používajú sa veľmi často v škole, pri vchádzaní do reštaurácií ale aj do obchodov.

 • Buon pomeriggio – dobré poobede

Tento výraz sa však používa veľmi málo, lebo je nahradený výrazom Buona sera.

 • Buona giornata – pekný deň, Buona serata – pekný večer

Tieto dva výrazy sa používajú hlavne vtedy, ak od niekoho odchádzame a chceme mu popriať pekný deň alebo pekný večer. Ten niekto môže byť osoba známa aj neznáma. Takže výraz môžeme použiť aj keď odchádzame z reštaurácie či obchodu.

 • Buona notte – dobrú noc

 • Arrivederci – dovidenia

 • ArrivederLa – dovidenia

Tento výraz sa používa hlavne vtedy, ak sa zdravíme nejakej staršej osobe, alebo osobám na úradoch, na ministerstvách, osobám na nejakej vyššej pozícii, ale hlavne vtedy, ak ide o vykanie jednej osobe.

 • Addio – zbohom

 • Stammi bene – maj sa mi pekne/dobre

 • Stia bene – majte sa pekne/dobre (pri vykaní)

 • A presto – do skorého videnia

 • Ci vediamo presto – uvidíme sa čoskoro

 • Ci vediamo domani – uvidíme sa zajtra

 • A domani – do zajtra/tak teda zajtraPresentazioni


Presentarsi – Predstaviť sa

Ti presento ... – Predstavím ti

Chiamarsi – Volať sa

Piacere – Teší ma

Piacere di conoscerti – Teší ma, že ťa spoznávam/Rád ťa spoznávam

Il piacere è tutto mio – Potešenie je na mojej strane

É stato un piacere di conoscerti – bolo mi potešením spoznať ťa

Conoscersi di vista – poznať sa z videnia

Come ti chiami? – Ako sa voláš? (pri tykaní)

Come si chiama? – Ako sa voláte? (pri vykaní)

Mi chiamo ... – Volám sa ...

Chi sei? – Kto si? (pri tykaní)

Chi è Lei? – Kto ste? (pri vykaní)

Sono ... – Som ...


Come stai? – Ako sa máš? (pri tykaní)

Come sta? – Ako sa máte? (pri vykaní)

Sto abbastanza bene/bene/male/così così. – mám sa celkom dobre/dobre/zle/tak tak.

Non c’è male – Ujde to/Nie je to zlé.


Di dove sei? – Odkiaľ si? (pri tykaní)

Di dov’è? – Odkiaľ ste? (pri vykaní)

Sono di ... – Som z ...


Quanti anni hai? – Koľko máš rokov? (pri tykaní)

Quanti anni ha? – Koľko máte rokov? (pri vykaní)

Ho ... anni. – Mám ... rokov. 

Dialogo – Dialóg


Giorgio: Ciao Marco. Come stai?

Marco: Ciao Giorgio. Io sto bene. E tu? Come stai?

Giorgio: Beh, io sto abbastanza bene. Ho un po’ di problemi con la mia ragazza, Lisa. Ma scusa, chi è questa bella ragazza?

Marco: Mi dispiace per te, spero che tu e Lisa risolverete presto. Comunque questo è Francesca, mia cugina.

Giorgio: Ciao Francesca. Io sono Giorgio. Piacere di conoscerti.

Francesca: Ciao Giorgio. Il piacere è tutto mio.

Giorgio: Francesca, di dove sei?

Francesca: Io sono di Catania, sono siciliana. Scusa Giorgio, ma quanti anni hai?

Giorgio: Chi, io? Io ho 18 anni. E tu?

Francesca: Io ho 17 anni.

Marco: Ehi Giorgio, mia cugina rimane da me ancora tre giorni. Che ne dici se domani usciamo tutti e tre insieme?

Giorgio: Una bella idea Marco. Allora ci vediamo domani. Francesca è stato un piacere di conoscerti.

Francesca: Grazie, è stato un piacere anche per me. A domani Giorgio.

Marco: Ciao Giorgio.Ďalšie slovné výrazy použité v dialógu:


avere un po’ di problemi – mať trochu/nejaké problémy

ma scusa – ale prepáč

mi dispiace – je mi ľúto/mrzí ma to

mi dispiace per te – mrzí ma to za teba

sperare – dúfať

risolvere presto – vyriešiť čím skôr

comunque – inak/akokoľvek

ehi – hej

rimanere – zostať/ostať

rimane da me – zostane/ostane u mňa

che ne dici se – čo hovoríš na to, že

uscire – ísť von

allora – teda

una bella idea – dobrý/pekný nápad Zopakujte si:
1. Kedy použijeme výrazy Buona giornata a Buona serata?
2. V aký čas sa používa pozdrav Buon giorno a v aký Buona sera?
3. Vytvor so svojím spolužiakom krátky dialóg, v ktorom sa navzájom predstavíte.
4. Ako môžeme odpovedať na otázku Come stai?

Použitá literatúra:
Mgr. Barbara Resutíková – Toppi, PhDr. Kornélia Resutíková, Manuela Mascali,
Taliančina na cesty 2001