Adam Krt ktorý  býval v Adamovciach a chystal sa na jarmok. Jeho žena Eva mu dala 50 grajciarov na kravu. Kričala naňho nech kúpi to čo má a nech nepostráca žiadne peniaze. Na jarmok ktorý sa konal v Mrhanove išiel predávať kapce.  Bol rád , že sním nejde aj jeho žena lebo by mu všetky utŕžené peniaze zobrala. Na jarmoku sa mu podarilo predať všetky kapce. Z peniazmi sa teda vybral ku kravám. Spočítal si peniaze a išiel si nejakú pohľadať. Z predajcom sa dohodol na cene. No nakoniec si tú kravu aj tak nekúpil. Rozhodol sa že ešte niečo pokúpi. Potom išiel do hostinca, kde si spomenul že aj žene má niečo kúpiť. Vzal cugaňu a išiel. Cestou domov stretol suseda Trnku ako vedie tučnú kravu.  Priviazali ju pred hostinec a išli sa tam porozprávať. Práve išla okolo Trnkova žena a videla ako sedia v hostinci. Nahnevaná zobrala kravu a išla domov.  Krt sa spýtal Trnku či mu tú kravu nepredá. Povedal mu že áno a kúpil ju za 33 zlatých. Keď vyšiel von tak tam kravu nevidel. Pred tým ju zobrala Trnkova žena, no nevedela o ich obchode. Krt sa teda začal vypytovať ľudí že či ju nevideli. Ešte ju potom dlho hľadal. Keď ju nikde nenašiel smutný sa vybral domov. Po ceste rozmýšľal že čo mu na to povie žena a veľmi sa bál. Bol opitý a preto sa mu zdalo že vidí mátohu. Keď prišiel domov tak mu všetko smrdelo od petroleju. Ráno sa zo ženou rozprával. Povedal jej pravdu o tom čo sa stalo. Vyhnala ho tú kravu hľadať a nech sa nevracia do kým ju nenájde.  Neskôr tú kravu doniesla Trnkova žena. Pýtala sa že kde je Krt. Jeho žena jej všetko vysvetlila. A potom išli hľadať Krta. Čoskoro o tom vedela celá dedina. Nikde ho nevedeli nájsť. Trnka ho aj po horách hľadal, ale nič. Jeho žena ho oplakávala. Po nejakej dobe už prestala veriť tomu že sa niekedy vráti domov.  Trnka ešte vždy chodil  po dedinách a mestách ale nikde nebol.  Vrátil sa domov až na Štedrý večer a doniesol aj 100 zlatých, ktoré si odpracoval v hore. Žene sľúbil že už nikdy nebude  piť alkohol. Svoj sľub aj poctivo dodržal. Odvtedy bol v dedine slávny. A toto aj dodržal. Dnes má už štyri voly a ovce, ani maštaľ mu nestačí.