Zdroj: http://i.pravda.sk/09/012/skcl/P01288bb7_plyn_shut.jpg
 
 
Vplyv teploty na rýchlosť chemickej reakcie
  • laboratórnymi pokusmi sa dokázalo, že pri zvýšení teploty reaktantov o 10°C sa rýchlosť chemickej reakcie zvýši 2 až 4 razy.
 
Voľba najvhodnejšej teploty reakčnej zmesi má veľký význam najmä pri priemyselných výrobách. Rýchlosť reakcií, ktoré v bežných podmienkach prebiehajú pomaly, urýchľujeme zohrievaním. Naopak veľkú rýchlosť reakcií spomaľujeme chladením. Príkladom z každodenného života je úschova potravín v chladničke a príprava jedál v tlakových nádobách. Pri nízkej teplote v chladničkách sa spomaľujú nežiaduce zmeny, prebiehajúce pri kazení potravín zvýšením teploty varu v tlakovej nádobe sa úprava potravín oproti zohrievaniu pri atmosférickom tlaku urýchľuje.
 
 
Zdroj: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmduOnY6ofZUY_kDKxuUQyFbh6wcZEY6gkVAzoYwraTRLpBrET
 
 
Vplyv plošného obsahu reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie
  • čím väčší je povrch reaktantov, tým väčšia je dotyková plocha reaktantov a reakcia prebieha rýchlejšie. Pri priemyselných výrobách sa preto rýchlosť reakcie tuhých reaktantov zväčšuje drvením, mletím a / alebo miešaním.
 
Ako príklad možno uviesť kúsky uhlia, ktoré v kachliach horia malým plameňom, kým uhoľný prach v baniach môže vytvoriť so vzduchom výbušnú zmes.
 
 
 
Vplyv katalyzátora na rýchlosť chemickej reakcie
  • katalyzátory sú látky, ktorých prítomnosť ovplyvňuje rýchlosť chemickej reakcie, ale po reakcii zostávajú nezmenené. Mnohé látky by sa bez katalyzátorov nedali vyrobiť. Katalyzátormi sú veľmi rozmanité látky.
 
Dobrým príkladom je horenie kocky cukru, ktorá za bežných okolností nehorí, avšak ktorá sa rozhorí v prípade, ak ju obalíme popolom z cigarety. Hoci je popol produktom horenia a ďalej už nemôže horieť, jeho prítomnosť ovplyvňuje horenie cukru so vzdušným kyslíkom. Pri tejto reakcii je popol katalyzátorom. Katalytický účinok v cigaretovom popole majú lítne soli.
 
Zdroj: http://www.strava.sk/images/Ako_na_to/cukor_biely_kocky_200x149.jpg
 
 
Zopakuj si:
  1. Ako ovplyvňuje teplota rýchlosť chemickej reakcie?
  2. Ako ovplyvňuje koncentrácia rýchlosť chemickej reakcie?
  3. Ako ovplyvňuje katalyzátor rýchlosť chemickej reakcie?
 
 
Použitá literatúra:
Adamkovič E. a kol.: Chémia pre 9. ročník ZŠ, Bratislava: SPN, 2006, 195s.