Rusko. Po Viedenskom kongrese dosahovalo vo výrobe a poľnohospodárske výsledky porovnateľné s ostatnými. Patrila im najväčšia armáda. Mali vlastne povesť žandára Európy. Usilovalo sa preniknúť do oblastí úžin Bospor a Dardanely a otvoriť si cestu do Stredozemného mora.. Tu však nastal konflikt s Osmanskou ríšou. Rusko jej v roku 1853 vypovedalo vojnu. A tak sa začal medzinárodný konflikt. Ten vyvŕšil až do Krymskej vojny (1853-1855). VB, Fran., Sardínske kráľovstvo -v snahe zastaviť postup do Stredomoria a brániť svoje mocenské a hospod.záujmy vstúpil do vojny na strane Osmanskej ríše. Rusko začalo zaostávať. Ruský cár Alexander II. musel rozmýšľať o reformách. Tie zabezpečili hospodársky pokrok a liberalizáciu života. Hosp. a sociálne reformy: dobudovanie železníc, vytváranie paralodnej a obchodnej spoločnosti, stavebné spoločnosti na stavby ciest, rozvoj výroby a obchodu, agrárne reformy, manifest o zrušení nevoľníctva. Reformy správy: zriadenie štátnej banky(mala financovať veľké štátne zákazky a realizovať pôžičky zo zahraničia). Potom zriadenie telegrafnej agentúry, reforma samosprávnych orgánov šlachty, zemstvá, čiže volené obecné rady(s právomocou rozhodovať o miestnych hosp., vzdel. a osvetových záležitostiach). V mestách to booli mestské dumy. Bola tu aj snaha o reformu súdnictva(rovnosť pred zákonom, právo na verejné pojednávanie a odvolať sa proti rozsudku). Zrušili sa cenzúry kníh, reforma armáda(povinná vojenská služba pre mužov nad 20 rokov, začala sa prezbrojovať). Bola vykonaná aj reforma školstva a cirkevná reforma. Reforma školstva(zavedenie povinnej školskej dochádzky, vytvorenie štátneho školstva, univerzitám udelená autonómia, sprístupnené univerzity nearistokratom). Cirkevná reforma(pravoslávie vyhlásené za štátne náboženstvo).