Vojenský konflikt medzi Ruskom a Japonskom, ktorý sa odohral v rokoch 1904 – 1905.

Išlo o konflikt o Mandžusko a Kóreu.

Rusko – japonskú vojnu označujeme ako veľký triumf ázijskej krajiny.

Prvý raz v dejinách ázijský štát porazil západný národ.

Japonské cisárstvo si výrazne zvýšilo prestíž, ktorá pretrvala až do roku 1945.

 

 

Predzvesť vojny:

 • Predchádzali jej dlhodobé nezhody medzi Ruskom a Japonskom o dobré hospodárske pozície v uvedenej oblasti, ktoré sa vystupňovali po roku 1891, kedy Rusko v tejto oblasti vybudovalo Transsibírsku magistrálu a neskôr obsadilo Mandžusko.

 • Konflikt sa vyostroval v roku 1895 – Rusko v spolupráci s Francúzskom a Nemeckom pokorilo Japonsko, ktoré v danom roku zvíťazilo nad Čínou. Japonsko po podpísaní mieru malo získať Liaotungský poloostrov, ale Rusko ho donútilo vzdať sa ho.

 • Pri tej istej príležitosti získalo Japonsko aj Tchaj-wan, Pescadorské ostrovy a uznanie nezávislosti Kórey zo strany Číny.

 • Ruskom nereagovalo na dohody navrhované Japonskom.

 • V roku 1896 Rusko uzavrelo tajnú dohodu s Čínou, ktorou garantovali čínske územie pred vonkajšou agresiou. Ako odmenu za uvedenú dohodu dostalo Rusko koncesiu na železnicu, ktorá mala prechádzať cez Mandžusko od Charbinu k moru.

 • Rusko tak získalo možnosť výrazne zasahovať do hospodárstva a v uvedenej oblasti a v oblasti východnej Číny.

 • V roku 1898 dala Čína Rusku do prenájmu na 25 rokov južnú časť Liaotungského poloostrova a prístav Port Arthur s možnosťou zriadiť si tam vojenskú základňu.

 

 

Udalosti v Číne:

 • V roku 1900 vypuklo v Číne tzv. boxerské povstanie.

 • Išlo o národné povstanie „boxerov“ proti prítomnosti cudzích krajín.

 • Povstanie bolo potlačené inváziou ôsmich veľmocí, medzi ktorými bolo aj Rusko.

 • Ruské vojenské oddiely aj po potlačení povstania dokonca ostali na území Číny pod zámienkou, že chránia výstavbu Východočínskej železnice.

 • Ruskí dobrodruhovia vtedy ponúkli projekt na lesnú koncesiu na rieke Jalu, čo by pomohlo cárskym poddaným prenikať do Kórey.

 • Mikuláš II. vtedajší panovník Ruska, sa uvedeným projektom nadchol, ale podcenil silu Japonska.

 

 

Priebeh vojny:

 • Vojna začala v noci z 8. na 9. februára 1904.

 • Japonsko sa najprv usilovalo o rokovania.

 • Japonsko navrhlo Rusku, aby si Rusko ponechalo sever Mandžuska a Japonsko juh a Kóreu.

 • Dohoda neprichádzala.

 • Japonsko preto pristúpilo k vypovedaniu vojny.

 • Vojna začala útokom japonskej flotily na ruskú flotilu v Port Arthure.

 • Útok Japonska bol rýchly a nečakaný, Japonsko bolo dobre pripravené a malo spojenca – Veľkú Britániu, ktorá ho diplomaticky podporila.

 • Japonskej flotile sa podarilo rýchlo torpédovať sedem nepriateľských lodí a tak získalo veľmi rýchlo vládu nad moriami.

 • Japonsku sa podarilo postupne rozbiť takmer celé ruské loďstvo, postupne dokonca získali aj nadvládu nad súšou v Mandžusku.

 • Rusko bolo na vojnu nepripravené – vojenské posádky boli malé, velenie bolo slabé, krajinu oslabovali aj vnútorné nepokoje (v čase, kedy Rusko bojovalo proti Japonsku, bolo vnútorne oslabené nepokojmi, ktoré vyústili do revolúcie, ktorá vypukla v roku 1905).

 

 

Ukončenie vojny:

 • Rusko po porážkach bolo nútené rokovať o dohode.

 • Vlády napokon uzavreli prímerie.

 • Do rokovaní zasiahol aj americký prezident Theodor Roosevelt, ktorý pomohol zorganizovať mierovú konferenciu v Portsmoothe.

 • Konala sa 5. septembra 1905.

 • Po podpísaní mierovej zmluvy Rusko uznalo záujmy Japonska v Kórei, odstúpilo Japonsku Liaotungský poloostrov a prístav Port Arthur, železnicu južne od Šan-tungu a južnú polovicu ostrova Sachalin.

 • Obidve krajiny sa zaviazali, že vrátia Mandžusko Číne.

 

 

Vplyv udalostí na Rusko:

 • Rusko porážku vo vojne nečakalo.

 • Vojna sa tak stala pre Rusko nečakaným úderom.

 • Vojna urýchlila revolúciu, ktorá vypukla v roku 1905.Zopakujte si:
1. Vysvetlite príčiny vypuknutia rusko-japonskej vojny.
2. Vysvetlite priebeh rusko-japonskej vojny.
3. Ako sa skončila rusko-japonská vojna?

Použitá literatúra:
DEJEPIS NA DLANI. 1. vyd. 2004. Príroda. Bratislava. ISBN 80-07-01211-7
ĎURČO, E.: Dejepis na dlani. 1. vyd. 1995. Enigma. Bratislava. ISBN 80-88798-00-0
KOLEKTÍV AUTOROV: Dejiny Európy. 1. vyd. 1997. Mladé letá. Bratislava. ISBN 2.01.14.51434
LAROUSSE: Dejiny sveta. 1. vyd. 1992. Mladé letá. Bratislava. ISBN 80-06-01150-8