Kniha džunglí 1
Kniha džunglí napísal anglický spisovateľ Rudyard Kipling. Prvý diel vyšiel v roku 1894 a o rok neskôr pokračovanie. Knihu tvorí 15 poviedok hlavne z prostredia džungle. V príbehu vystupujú zvieratá, najviac je o chlapcovi Mauglí.
Druh: epika
Forma:próza
Žáner: dobrodružná literatúra
Hlavne postavy: Šer Chán- tiger, ktorý chcel zabiť Maugliho 
                         Alexander- otec vlk
                         Matka vlčica- starala sa o Maugliho
                         Tabaki- pomáha Šer Chánovi hľadať Maugliho
                         Bagíra – leopard, ktorý učil Maugliho
.                        Balú – medveď, ktorý bol  priateľom  svorky
                         Maugli – ľudské mláďa  mláďa
                         Akela – vodca vlčej svorky
Téma: Príchod Maugliho k vlčej svorke
Umelecké prostriedky: zdrobnenina- Žabka, malinké, 
                                  epiteton- ľudské mláďa 
Obsah
Jedného dňa kríky zašuchotali v húštine a otec vlk bol pripravený skočiť, no v zápätí zastavil v polovici skoku. Vyletel na pol druha metra do výšky a dopadol na to isté miesta odkiaľ sa odrazil. Zbadal ľudské mláďa. Rovno pred ním ležalo malé hnedé chlapiatko, ktoré sa pozrelo otcovi Vlkovi rovno do očí. Vlk zobral dieťa do pysku a priniesol ho do brloha ku matke Vlčici. Hneď ako ho matka Vlčica uvidela sa jej  zdalo že je veľmi malé holé a smelé, proste si ho zamilovala. Vlčica ho chcela vychovávať,  pretože ešte nijaká vlčica nevychovávala ľudské mláďa. No zlý tiger Šer Chán chcel dieťa dostať ako korisť. A tak tiger a jeho pomocník Tabaki hľadali dieťa až ho našli v brlohu.
Šer Chán veľmi nahneval otca Vlka a preto vlk povedal ,, Vlci sú slobodný národ". Podľa tradícii každý rodič musí svoje vĺča priviesť ku svorke na poradné zhromaždenie. Po prehliadke môžu potom vĺčatá behať kde chcú, no žiadny vlk im nemôže ublížiť až kým neulovia srnca. Matka Vlčica chlapca nazvala Žabka čo znamená Mauglí. Vychovávala ho aj v Vlkom ako svoje vlastné mláďa až kým sa nenaučilo chodiť. Potom nastala noc zhromaždenia svorky a otec Vlk Maugliho zaviedol za svorkou. Bol to taký veľký vrcholec, ze sa tam mohlo skryť aj sto vlkov. Vodca svorky rozhodol, že ho príjmu a budú ho spoločne vychovávať. Medveď Balú učil dieťa všetkým pravidlám. Šer Chán sa snažil poštvať celú svorku proti otcovi Vlkovi a tak sa rozhodol otec vlk, že bude s ním bojovať. Boj prehral. Mauglí sa rozhodol bojovať a preto chcel dokázať celej svorke že je silný a išiel na lov. Na love sa veľmi poranil, no vyliečil sa. Po smrti vodcu Akelu vodcom sa stala matka Vlčica. Mauglí začal bojovať proti Šer Chánovi. Tiger na koniec zomrel. Keď roky plynuli Mauglí sa rozhodol vrátiť sa do dediny ku ľuďom, no sľúbil, že každý deň ich bude naštevovať.