Rudolf Jašík: Mŕtvi nespievajú O autorovi:

Narodil sa v Turzovke na Kysuciach v roku 1919. Pochádzal z chudobnej rodiny, otec odišiel v roku 1924 za prácou do Kanady. Vychovávala ho stará matka, po jej smrti musel z finančných dôvodov odísť z gymnázia. Pracoval v Zlíne vo firme Baťa a popri zamestnaní študoval na baťovskej exportnej Zapojil sa do politického života, a preto ho v roku 1938 prepustili. Vrátil sa na Kysuce, istý čas bol nezamestnaný. Zapojil sa do ilegálneho komunistického hnutia. Potom musel narukovať a odvelili ho na ukrajinský front (1941-43). Dvakrát sa neúspešne pokúsil o prechod na sovietsku stranu. Po návrate na Slovensko dával verejne najavo svoje protivojnové a protifašistické zmýšľanie, za čo bol degradovaný z desiatnika na vojaka. V roku 1944 ho demobilizovali a krátko na to sa stal členom partizánskej skupiny. Po vojne žil v Partizánskom a v Nitre, pracoval ako redaktor, potom bol pracovník Krajského národného výboru. Od roku 1956 venoval iba literárnej tvorbe. Zomrel nečakane v roku 1960 v Bratislave. Pochovaný je v Partizánskom.

Žáner: román
Kompozícia: rozdeľuje sa na dve časti: - prvá časť má 16 kapitol, druhá časť má 8 kapitol, kapitoly sú pomenované názvom.
Idea: Vyhnať Nemcov preč zo Slovenska a nebojovať po ich boku proti Sovietskemu zväzu.
Čas: II. svetová vojna
Prostredie: mesto Pravno, dedina Plavnica, ruský front

Hlavné postavy:

Poručík Klako, vojak Lukan: Bojovníci na fronte. Nenávidia vojnu. Je to podľa nich zbytočnosť. Nechcú bojovať proti Rusom, pretože si myslia, že sú ich bratia.
Driňa, Remeš: Sú to bojovníci v zázemí. Driňa je komunista, kt. chce čím skôr vyhnať z Právna fašistov. Remeš má svoju partiu 18-ročných poblaznených chalanov. Driňa chce zverbovať Remeša do svojho komunistického oddielu ale najprv sa zdráha, nakoniec sám za ním prichádza, ale Driňa ho už nechce.

Dej:

Príbeh sa odohráva na dvoch miestach súčasne. Jedno z nich je ruský front a druhé je mestečko Pravno a priľahlé obce. Slovenský oddiel sa pripája k nemeckým. Boli vyslaní aby kryli Nemcov. Oni priamo do bitky nezasahovali, len sa podieľali na obsadení kóty 314. Ich hlavná úloha bolo ostreľovať rusky front delami, kt dostali. Nemci neverili Slovákom a Slováci Nemcom. Poručík Klako sa pridal k slv. armáde, pretože chcel mať peniaze za nič nerobenie kým ho neposlali bojovať. Po obsadení kóty 314 ho vyslali Nemci na novú pozorovateľňu, kde ich očakávali Rusi. Aby prežil musel zabiť nemeckého nadporučíka, kt mu kázal isť priamo proti ruským samopalom. Tak sa pripojil k svojej jednotke. Po príchode sa Klako stal veliteľom batérie pretože predchádzajúci veliteľ Hajnič pil a pil až ochorel a bol poslaní domov.

Všetky slovenské oddiely dostali rozkaz na ústup ale Klakova batéria sa mala pripojit k nemeckej batérii. Nemci ich nemali, pretože boli nedisciplinovaní, a nevyspitateľní. Počas toho ako chceli slovensky vojaci utiecť ich prepadli Rusi. Tak batéria sa stratila z nemeckého dohľadu a bojovali po boku Rusov proti Nemcom. Tí čo prežili dezertovali a pridali sa k ruskej armáde. Prešli novým výcvikom a zhodili ich z lietadla s padákom na nad Slovenskom. Kde sa pridali k povstalcom a bojovali proti fašistom, aby vyhnali z domova nepriateľov. Druhé miesto je mestečko Pravno. Tu sa nachádzali ľudí, kt. patrili ku komunistom, k fašistom alebo neutrálnym. Nachádzame tu dve záškodnícke skupiny, Remešová parta a Driniho komunisti neskôr povstalci. Remeš so svojimi chlapcami, kt. bolo medzi 17 až 19 rokom. Robili rozbroje proti garde, esesákom a efesákom. Remeš pracoval na pošte ako doručovateľ, takže vedel kto komu zomrel. Keď zomrel syn Nemcovi Kirschnerovi, kt. bol predstaviteľ strany Deutsche Partei, si Remeš so svojou partiou urobili srandu z Kirschnerovej ženy. Remeš sa prezliekol za smrtku a povedal jej, že sa jej dačo hrozne stane.

Na druhy deň Remeš jej šiel odniesť list s úmrtným oznámením, že jej zomrel syn. Kirschner poslal po dotyčnom policajtov. Oni vystopovali, že to bol Remeš. Remeš sa zoznámil s Munichenovou dcérou. Remeš chcel dostať Munichenovu dcéru do postele, ale ona utiekla. Keď prišiel Remeš domov, tak rozmýšľal, čo sa stalo a vzápätí mu zabúchali na dvere policajti on vzal pištoľ a vystrelil pár rán na dvere a utiekol von oknom. Zranil policajta. Remeš utiekol z Pravna, pretože bol naňho vydaný zatykač. Po niekoľkých mesiacoch sa vracia späť do Pravna. Túla sa po meste až pôjde Munichenovym. Oni ho príjmu ostáva u nich pár dni. Tak odchádza preč od nich, pretože v meste sa začínajú robiť domove prehliadky. Dostáva sa až na vidiek ku komunistovi Pestuchovi. Ma tam pomer z jeho dcérou, ale dlho u nich nevydrží. Rozhodne sa isť za Dreňom, aby sa pripojil k jeho skupine. Dreňa ho odmieta. Tak odchádza za svojimi členmi svojej partii. Na pamiatku dostal od jedného z Dreňovych mužov granát. Remeš a jeho dvaja priatelia v meste zbijú dvoch policajtov a utekajú preč.

Dreňa verbuje Remeša, ale ten odmieta. Robí rôzne letákové kampane kvôli, kt. bol bití a prenasledovaný. Po príchode poručíka Klaka a vojaka Lukana zorganizujú prepad na mesto. Vieme, že sa dostanú do mesta, ale nevieme nič ďalej. Spisovateľ zamýšľal napísať toto dielo ako trilógiu. Predčasne zomiera a druhý dej ostal nedopísaný. Takže nevieme nič ďalej čo sa stalo.