Vypracovala: Mgr. Miroslava KristínováZákladné vetné členy sú:
 • podmet,
 • prísudok.


Rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy sú:
 • predmet,
 • príslovkové určenie,
 • prívlastok.


Prívlastok

Prívlastok je rozvíjací vetný člen, ktorý rozvíja podmet, predmet alebo príslovkové určenie vyjadrené podstatným menom. Vyjadruje vlastnosť podstatného mena.

Príklady:

Pre dopravnú nehodu sa cítim previnilo.
Susedov syn neprišiel na návštevu.
Pre názornosť pripravil učebné pomôcky.
Učiť sa budete v novej triede.
Na obed sme mali hovädzie mäso.
Všade okolo bol tmavý les.


Prívlastok zisťujeme otázkami: aký? ktorý? čí?

Príklady:

Ubolený pacient leží na lôžku. Aký pacient? Ubolený.
Malé dievčatko pribehlo k mame. Aké dievčatko? Malé.
Priateľkina dcéra ochorela. Čia dcéra? Priateľkina.
Spolužiakova aktovka ostala v škole. Čia aktovka? Spolužiakova.
Slovenský národ je hrdý. Ktorý národ? Slovenský.
Bratislavský autobus mešká. Ktorý autobus? Bratislavský.


Cvičenie:

Precvič si zisťovanie prívlastkov otázkami aký? ktorý? čí?:

zelená tráva
úbohý človek
tatranské jazerá
susedove auto
moja kniha
studená voda
košický rýchlik
jeho pes
rozkvitnutá lúka
slovenský jazyk


Prívlastok býva vyjadrený:
 • prídavným menom,
 • zámenom.


Prívlastok vyjadrený prídavným menom:

Cestuje novýmautom.
Pláva v priezračnom jazere.
Prechádza v upravenom parku.
Mám rád horúcu polievku.
Najkrajší sú slovenskí chlapci.


Prívlastok vyjadrený zámenom:

Prišiel som pre tvoje deti.
Vrátil saprejeho kľúče.
Mojeauto je rýchle.
Naši rodičia odcestovali.
Títo žiaci vyhrali.


Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či je prívlastok vyjadrený zámenom alebo prídavným menom:

V našom meste sa nestratíte.
zámenom
Stretli sme sa veľkou náhodou.
prídavným menom
Omylom vytočil nesprávne číslo.
prídavným menom
Ich dieťa pribehlo zámerne.
zámenom
Otvoril svoju izbu.
zámenom
Nitrianski policajti zadržali obžalovaného.
prídavným menom
Zatajil dôležité údaje.
prídavným menom
Vrátil sa po dlhej dobe.
prídavným menom
Vybalila som aj tvoju batožinu.
zámenom
Mám cestovnú horúčku.
prídavným menom
Od veľkej únavy odpadla.
prídavným menom
Tento chlapec súťažil.
zámenom


Prívlastok môže byť:
 • jednoduchý (holý),
 • rozvitý.


Jednoduchý prívlastok:

veľkýmedveď,
zlatá minca,
tvoje peniaze,
borovicový les,
žilinské hotely.


Rozvitý prívlastok:


veľmi veľký medveď,
zlatá lesklá minca,
tvoje zarobené peniaze,
náš borovicový les,
všetky žilinské hotely.

Prívlastok môže byť:
 • zhodný,
 • nezhodný.

Prívlastok je zhodný, keď sa s nadradeným podstatným menom zhoduje v rode, čísle a páde.
 
Príklady:
zaujímavá kniha
zaujímavá – ženský rod, jednotné číslo, nominatív
kniha – ženský rod, jednotné číslo, nominatív

mojej mame
mojej – ženský rod, jednotné číslo, datív
mame - ženský rod, jednotné číslo, datív

s vyhrnutými rukávmi
s vyhrnutýmimužský rod, množné číslo, inštrumentál
rukávmi - mužský rod, množné číslo, inštrumentál

Zhodný prívlastok stojí zvyčajne pred podstatným menom:
jarné kvety, rozbitý pohár, vysoký dom, košickí hráči, tvoja matka, včelí úľ, líščia nora.

V odborných názvoch stojí zhodný prívlastok za podstatným menom:

púpava lekárska, veternica hájna, jeleň lesný, koza domáca, škrečok poľný, buk lesný.Použitá literatúra:

Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk 6, učebnica. Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., Bratislava, 2004, s. 142 – 154.