Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

 

Základné vetné členy sú:

  • podmet,
  • prísudok.
 

 
Rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy sú:

  • predmet,
  • príslovkové určenie,
  • prívlastok.
 

 

 
Príslovkové určenie

Príslovkové určenie je rozvíjací vetný člen, ktorý vyjadruje, za akých okolností sa uskutočňuje dej prísudku.
 
 
 

Rozlišujeme tieto druhy príslovkového určenia:
 

príslovkové určenie miestaCestuje domov.

 

príslovkové určenie časuCestuje zrána.

 

príslovkové určenie spôsobuCestuje naľahko.

 

príslovkové určenie príčinyCestuje pre radosť.

 

 

 
 

Príslovkové určenie spôsobu

 

 
Príslovkové určenie spôsobu vyjadruje, akým spôsobom sa dej vyjadrený prísudkom uskutočňuje. Zisťujeme ho otázkami: Ako? Akým spôsobom?
 

Príklady:
 

Cítim sa dobre. Ako sa cítim? Dobre.
Byt má zariadený jednoducho. Ako má zariadený byt?? Jednoducho.
Ochotne pripravil pomôcky. Ako pripravil pomôcky? Ochotne.
Učiť sa budete po anglicky. Akým spôsobom sa budete učiť? Po anglicky.
Smer sa dá určiť podľa slnka. Akým spôsobom sa dá určiť smer? Podľa slnka.
Slová usporiadali podľa abecedy. Akým spôsobom usporiadali slová? Podľa abecedy.

 

 

Cvičenie:

Ktorými otázkami zistíš jednotlivé príslovkové určenia spôsobu?
 
Choď bez strachu!
Žiačka ide na liečenie vlakom.
Správaj sa slušne!
Obraz maľoval s citom.
Starenka sa vľúdne usmiala.