Po roku 906 - 907, sa všetky správy o Veľkej Morave strácajú. Kedy Mojmír II. a Svätopluk II. zomreli nevieme, ale historické údaje sú jednotné v tom, že ich zabili Maďari pri obsadzovaní slovenských území niekedy v rokoch 902 - 907. Moravania sa spomínajú ešte v roku 906, kedy odrazili maďarský útok. Potom, čo Maďari porazili Bavorov pri Bratislave v roku 907, vyplienili Moravu aj Čechy. Stará Morava prestala existovať a pravdepodobne aj Mojmír II. ako posledný moravský vládca padol v boji.

 

Príčiny zániku Veľkej Moravy:

vnútorné

 

  • rozpory medzi Svätoplukovými synmi,

vonkajšie

 

  • boje s Frankami,

  • boje s Maďarmi a porážka Moravanov v bitke pri Bratislave.

Dôsledkom zániku Veľkej Moravy bolo obsadenie jej území:

  • Zadunajské územia obsadili Maďari a neskôr si tu vybudovali Uhorský štát, ktorého súčasťou bolo takmer 1000 rokov aj Slovensko,

  • územia Moravy si pripojili Česi a vytvorili Český štát.


 

Význam Veľkomoravskej ríše

 

  • významný a silný štátny útvar v strednej Európe pod vedením kráľa Svätopluka,

  • prijatie kresťanstva z Byzancie a vzťah k pápežskej kúrii v  Ríme zabezpečili samostatnosť v cirkevnej oblasti,

  • šírenie kresťanstva a kultúry - najmä liturgia v domácom jazyku (staroslovienskom) a vytvorenie písma – hlaholiky,

  • veľkomoravská tradícia zohrala významnú úlohu v dobe slovenského národného obrodenia a v bojoch za národné práva.Zopakujte si:
1. Ako sa volali Svätoplukovi synovia a kde vládli?
2. S kým bojoval Mojmír II.?
3. Čo spôsobilo zánik Veľkomoravskej ríše?
4. Aký je význam Veľkomoravskej ríše?

Použitá literatúra:
Kováč, D. a Dvořák, P.: Slovensko v stredoveku a na začiatku novoveku, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1997
Kučera, M.: Slovenské dejiny I, Literárne informačné centrum, Bratislava 2008
Kučera, M.: Postavy veľkomoravskej histórie, Perfekt, Bratislava 2007