Vypracovala: Mgr. Kristínová
 
 

Príslovia

 

Príslovie je ustálené slovné spojenie, ktoré obrazne pomenúva nejaký jav a prináša isté poučenie.
 
Čo by sme mali vedieť o prísloviach?
 
  • Príslovie je krátky ľudový výrok, z ktorého vyplýva poučenie.
  • Príslovie výstižne vyjadruje múdrosť a dlhodobú životnú skúsenosť ľudí.
  • Príslovie vyjadruje pozorovaciu schopnosť ľudí.
  • Príslovia sú súčasťou ľudovej slovesnosti.
  • Príslovia sú často v tvare rýmu a dvojveršia.
 
 

Príklady prísloví:

 
Komu niet rady, tomu niet pomoci.
Kto hlboko orie, zlato vyoráva.
Kto vysoko lieta, nízko padá.
Bez práce nie sú koláče.
Kto nemá v hlave, má v pätách.
 
 

Príklady prísloví v tvare rýmu a dvojveršia:

 
Kto chce dačo mať, musí o to dbať.
Aká práca, taká pláca.
Kto lenivo žije, sám seba bije
Kto neskoro chodí, sám sebe škodí.
Kto sa vlečie, neutečie.
Komu sa nelení, tomu sa zelení.
 
Čo by sme si mali zapamätať?
 
  • Príslovia sa veľmi podobajú na porekadlá, vyjadrujú výstižne životnú skúsenosť a majú poučný význam.
  • Porekadlá vyjadrujú výstižne životnú skúsenosť, ale nemajú poučný význam.
 
 
Cvičenie:
Zakry si pravý stĺpec a pokús sa určiť, či ide o príslovie alebo porekadlo (nezabudni, že príslovie má poučný význam):
 
Dal ho do laty.
porekadlo
Kto včera luhal, tomu zajtra neuveria.
príslovie
Patrí mu celý svet.
porekadlo
Vie ako sa svet krúti.
porekadlo
Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
príslovie
Kto mlčí, ten svedčí.
príslovie
Akoby hrom do neho udrel.
porekadlo
V zdravom tele zdravý duch.
príslovie
Dám na to krk.
porekadlo
Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.
príslovie
Dostal sa do slepej uličky.
porekadlo
 
 
Cvičenie:
 
Z poprehadzovaných slovných spojení vytvor príslovia: