Rozmnožovanie je tvorba nového života. Je to schopnosť živých organizmov vytvárať ďalších jedincov svojho druhu.

Rozmnožovanie rastlín je základným životným procesom všetkých rastlín, pri ktorom vznikajú nové jedince.


Rastliny sa rozmnožujú:

 • pohlavne,

 • nepohlavne.


 

Pohlavné rozmnožovanie

Pohlavné rozmnožovanie rastlín je rozmnožovanie semenami. Zo semien vyrastú nové jedince.

Pohlavné rozmnožovanie je rozmnožovanie, pri ktorom dochádza k spojeniu samčej a samičej pohlavnej bunky, a tak sa začína vyvíjať nový jedinec.

Pohlavné rozmnožovanie je typické najmä pre byliny a dreviny. Byliny a listnaté stromy majú semená uložené v plode. Ihličnaté stromy majú semená uložené na šupine zdrevnatenej šišky.Nepohlavné rozmnožovanie

Nepohlavné rozmnožovanie je spôsob rozmnožovania rastlín, pri ktorom vzniká nový jedinec z časti jedného rodičovského organizmu.

Nepohlavné rozmnožovanie je rozmnožovanie rastlín vyživovacím časťami – koreňom, stonkou, listom alebo inými časťami.

Pri nepohlavnom rozmnožovaní nie sú potrebné samčie a samičie pohlavné bunky.

Nepohlavné rozmnožovanie nazývame vegetatívne rozmnožovanie.


Medzi nepohlavné rozmnožovanie rastlín patrí rozmnožovanie:

 • odrezkami – vrcholu stonky, koreňa, listov,

 • delením trsov,

 • podzemkom,

 • cibuľou,

 • hľuzou,

 • poplazmi.


Ovocné dreviny sa nepohlavne rozmnožujú:

 • potápaním,

 • vrúbľovaním,

 • očkovaním.


 

Nepohlavné rozmnožovanie odrezkami

Rozmnožovanie odrezkami znamená rozmnožiť rastlinu oddelením niektorej jej vlastnej časti, napríklad:

 • oddelením vrcholu stonky – vznikne stonkový odrezok,

 • oddelením listu – vznikne listový odrezok,

 • oddelením časti koreňa – vznikne koreňový odrezok.


Odrezok rastliny môžeme zasadiť do pôdy, kde vyrastie z neho nový jedinec. Odrezok je niekedy nutné ponechať istý čas vo vode, aby sa vytvorili nové korienky a až potom sa zasadí do pôdy.

Koreňovými odrezkami sa rozmnožuje napríklad chren, púpava lekárska.

Stonkovými odrezkami sa rozmnožuje napríklad muškát, ríbezle, egreše.

Listovými odrezkami sa najčastejšie rozmnožujú izbové rastliny, napríklad begónia, senpólia.


 

Nepohlavné rozmnožovanie podzemkom

Niektoré rastliny vytvárajú pod zemou silné stonky – podzemky, ktoré rastú vodorovne v pôde. Pozdĺž celého podzemku vyrastajú korene a puky, z ktorých sa začnú vyvíjať nové výhonky – nové jedince.

Podzemnou stonkou sa rozmnožuje napríklad kosatec, veternica hájna, mäta prieporná, zázvor a mnoho druhov tráv.

 

kristinova