Rozmnožovanie je základný životný proces, pri ktorom vznikajú nové jedince. Je nevyhnutný na zachovanie organizmu, alebo živočíšneho druhu na Zemi.

 

Bezstavovce:

 • Prvoky:

  • rozmnožujú sa nepohlavným delením

 • Pŕhlivce:

  • Nepohlavné pučanie

  • Na jeseň pohlavne  zárodok

  • Nezmar hnedý = obojpohlavný živočích

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nezmar hnedy

 • Ploskavce, mäkkýše, obrúčkavce:

  • Obojpohlavné živočíchy= Hermafrodity

  • V osobitných žľazách sa im vyvíjajú spermie a vajíčka

  • Pri párení si vymieňajú len spermie

 • Článkonožce: (kôrovce, pavúkovce, hmyz)

  • Oddelené pohlavia

   • Samička- vaječníky- vajíčka

   • Samček- semenníky- spermie

  • Splynutie samčej a samičej pohlavnej bunky = oplodnenie.

 

Vývin hmyzu:

ð Priamy

o   z vajíčok sa liahnu mladé jedince vzhľadom podobné dospelým, ktoré rastú a viac krát sa zvliekajú;

ð Nepriamy

a) neúplnou premenou

§  Vajíčko – larva=nymfa – dospelý jedinec

b) úplnou premenou

§  Vajíčko – larva=húsenica – kukla – dospelý jedinec

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vývin hmyzu

Stavovce:

Ø  Mnohé stavovce sa vyznačujú pohlavnou dvojtvarosťou – jedinci opačného pohlavia sa odlišujú pohlavnými znakmi napr. veľkosťou, tvarom, sfarbením tela, hrivou, parožím, hrebeňom, mliečnymi žľazami,...

Ø  Samce a samice sa odlišujú samčími a samičími pohlavnými žľazami v rozmnožovacích orgánoch.

Ø  Samičie pohlavné bunky – vajíčka vznikajú v pohlavných žľazách samíc – vo vaječníkoch. (Najväčšie vajíčka majú plazy a vtáky)

Ø  V samčích pohlavných žľazách – semenníkoch sa tvoria samčie pohlavné bunky – spermie.

o   Spermie sa pohybujú pomocou bičíka smerom k vajíčku.

 

Oplodnenie – splynutie samčej a samičej pohlavnej bunky

       Pri párení spermia prerazí blanu vajíčka, stratí bičík a vnikne do vajíčka.

       Jadrá spermie a vajíčka splynú a nastane oplodnenie.

       Z oplodneného vajíčka vznikne zárodok a vyvíja sa nový jedinec.

       Stavovce sa pohlavne rozmnožujú väčšinou párením – pohlavným spojením živočíchov.

o   Vonkajšie oplodnenie prebieha mimo tela (obojživelníky, ryby),

o   Vnútorné oplodnenie vnútri tela samice (plazy, vtáky, cicavce).

Ryby:

ü  rozmnožujú sa vo vodetrenie rýb

ü  samica kladie do vody vajíčka – ikry, na ktoré samec vypúšťa spermie – mlieč.

ü  z oplodnených ikier vznikne plôdik z ktorého sa postupne vyvinie dospelý jedinec.

 

Obojživelníky:

ü  žaby kladú veľké množstvo vajíčok v rôsolovitom obale do vody.

ü  z oplodnených vajíčok sa liahnu larvy – žubrienky s chvostom.