Rozmnožovanie je základný životný proces, ktorý zabezpečuje vznik nových jedincov (reprodukciu potomstva) a zachovanie druhu.

Nepohlavné rozmnožovanie:
- delením – baktérie, riasy
- pučaním – kvasinky
- výtrusmi – huby
- vegetatívne – rastliny – poplazmi, podzemkom, cibuľou, hľuzou, odrezkom (koreňa, stonky, listu)

Pohlavné rozmnožovanie:
- pri niektorých výtrusných rastlinách (machorasty, papraďorasty) sa strieda pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie
- vyššie rastliny (kvet)

Rozmnožovacie orgány kvetu:
- samčie – tyčinka (peľnica s peľom a nitka), v peli samčie pohlavné bunky – spermatické bunky

- samičie – piestik (blizna, čnelka, semenník), v semenníku samičie pohlavné bunky – vajíčkové bunky

Rastliny nahosemenné – majú vajíčka voľne uložené na šupine samčieho kvetu, semená nemajú žiadny obal – sú nahé (ihličiny)

Rastliny krytosemenné – majú vajíčka uložené prevažne v semenníku, semená sú ukryté v plode.

Plody

dužinaté – kôstkovice, malvice, bobule
suché - pukavé – mechúrik, struk, šešuľa, tobolka
             - nepukavé – oriešok, nažka, zrno

Rastzákladný životný prejav – podľa dedičných daností každého druhu.

Ratliny – vývin: Oplodnené vajíčko – semeno – klíčenie zo zárodku - rast pomocou delivého pletiva (delenie buniek, fotosyntéza v listoch) – kvitnutie – opelenie – oplodnenie – vývin semien.

Rastliny - nahosemenné (ihličiny) - krytosemenné
- jednoklíčnolistové – 1 klíčny list, zväzkovitý koreň, okvetie, rovnobežná žilnatina (cibuľoviny, trávy ...)
- dvojklíčnolistové – 2 klíčne listy, hlavný koreň a vedľajšie korene, kvet – kalich a koruna, sieťovitá žilnatina