Pôsobením prírodných činiteľov vznikli na Zemi rôzne typy krajín. Medzi prírodné činitele, ktoré spôsobili rozdiely vo vzhľade krajín, patrí napríklad podnebie.


Vplyvom podnebia vznikli na našej Zemi tri veľké podnebné pásma:

 

 1. teplé podnebné pásmo,

 2. mierne podnebné pásmo,

 3. studené podnebné pásmo.


Jednotlivé podnebné pásma sa odlišujú:

 

 • množstvom slnečného žiarenia,

 • teplotou,

 • množstvom zrážok.


Krajiny studeného podnebného pásma

Základné znaky studeného podnebného pásma:

 • rozprestiera sa v oblasti zemských pólov,

 • množstvo slnečného žiarenia je tu najmenej,

 • počas roka sa v polárnych krajinách strieda polárny deň s polárnou nocou,

 • počas celého roka sú teploty veľmi nízke,

 • celá oblasť je väčšiu časť roka zamrznutá a pokrytá ľadom.

 

Medzi krajiny so studeným podnebným pásmom patria:

 • tundry,

 • polárne krajiny,

 • vysoké pohoria.

 

 

Tundry:

 

 • nachádzajú sa v oblastiach s chladným podnebím,

 • striedajú sa tu dlhé studené zimy a krátke letá,

 • v oblasti tundier je nedostatok zrážok,

 • pôdy sú neúrodné, majú veľa skál, väčšinou sú zamrznuté,

 • prežívajú tu len chladu odolné rastliny a živočíchy,

 • typickými rastlinami tundry sú zakrpatené brezy a vŕby, malé kríky, machy, lišajníky,

 • typickými živočíchmi sú polárne líšky, polárne zajace, soby, pižmone,

 • živočíchy sú prispôsobené nehostinným podmienkam vytváraním podkožných tukových zásob a hustou srsťou alebo perím

 • pokrývajú územie severného okraja Ameriky a Eurázie.


http://en.wikipedia.org/wiki/Tundra

 

Tundra na severnom okraji Ameriky