Pôsobením prírodných činiteľov vznikli na Zemi rôzne typy krajín. Medzi prírodné činitele, ktoré spôsobili rozdiely vo vzhľade krajín, patrí napríklad podnebie.

 

Vplyvom podnebia vznikli na našej Zemi tri veľké podnebné pásma:

 

 1. teplé podnebné pásmo,

 2. mierne podnebné pásmo,

 3. studené podnebné pásmo.


 

Jednotlivé podnebné pásma sa odlišujú :

 

 • množstvom slnečného žiarenia,

 • teplotou,

 • množstvom zrážok.


Krajiny mierneho podnebného pásma

 

Základné znaky mierneho podnebného pásma:

 

 • striedanie štyroch ročných období – jar, leto, jeseň, zima,

 • množstvo zrážok sa smerom do vnútrozemia zmenšuje,

 • množstvo slnečného žiarenia nie je počas roka rovnaké,

 • rozdielne teploty medzi letom a zimou.

 

 

Medzi krajiny s miernym podnebným pásmom patria:

 

 • púšte,

 • stepi,

 • listnaté a zmiešané lesy,

 • boreálne ihličnaté lesy.

 

 

Púšte mierneho pásma:

 • majú nedostatok zrážok, sú veľmi suché,

 • typické sú horúce letá a veľmi studené zimy,

 • žijú tu rastliny a živočíchy odolné voči nedostatku vody a nízkym nočným teplotám,

 • povrch je pokrytý najmä trávami a nenáročnými bylinami,

 • rastliny majú hrubé voskovité a úzke listy, ktoré udržiavajú vodu,

 • medzi živočíchy púští mierneho pásma patrí napríklad ťava dvojhrbá,

 • nie sú tu vyvinuté pôdy,

 • patrí sem napríklad púšť Gobi, Atacama, Karakum.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gobi_Desert

 

Púšť Gobi v strednej Ázii