Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Doplň správne písmeno:


***start***


Teraz nám niečo ***z***ahraj na klavíri. Babkin psík ***Z***ahraj poskakoval po dvore. V škole sme čítali ***H***ájnikovu ženu. Pri zbieraní hríbov sme stretli ***h***ájnikovu ženu. V zoologickej záhrade pribudli dve nové ***l***evice. Na našom výlete sme navštívili ***L***evice. Život na ***Z***emi by bez slnečného tepla a  svetla nebol možný. Stratené kľúče nechal ležať na ***z***emi. Moja spolužiačka býva na ***K***ošickej ulici. Mnohé ***k***ošické ulice sú pekné a moderné. Po Silvestri nasleduje ďalší sviatočný deň – ***N***ový rok. Do ***n***ového roka ideme s novými predsavzatiami. Babka mi uplietla veľmi peknú ***č***ervenú čiapočku. Malému Miškovi mama čítala ***Č***ervenú čiapočku. Neďaleko Stratenej doliny v Slovenskom raji sa nachádza známa obec ***D***edinky. Pod Vysokými Tatrami sú v dolinách učupené malé pôvabné ***d***edinky. Svoju žiadosť podal na ***o***becnom úrade. Na ***O***becnom úrade v Lábe zmenili úradné hodiny.


***end***