Každý región Slovenska je niečím charakteristický, jedinečný a zaujímavý. Pre porovnanie uvádzame niekoľko charakteristických znakov jednotlivých regiónov.


http://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava_Region

Regióny Slovenska

 


Bratislavský kraj:

 • najnižšia nezamestnanosť na Slovensku,

 • najrýchlejší rast ekonomiky,

 • príliv veľkých investícií a nových technológií (Volkswagen),

 • najlepšia dopravná poloha vzhľadom na Európu,

 • najviac znečistené životné prostredie,

 • najvyššie životné náklady.


 

Trnavský kraj:

 • najväčšie zásoby podzemných vôd,

 • veľa vodných plôch a termálnych kúpalísk využívaných ako rekreačné oblasti,

 • pracovné príležitosti v závode PSA Peugeot Citroen, Samsung,

 • veľa kultúrnych a historických pamiatok,

 • kvalitná poľnohospodárska výroba v Podunajskej nížine a Záhorskej nížine,

 • znečistenie podzemných vôd ropovodom, priemyslom, chemizáciou poľnohospodárstva.


http://en.wikipedia.org/wiki/Trnava

Historické centrum Trnavy

 

 

Nitriansky kraj:

 • teplé podnebie,

 • dostatok úrodnej pôdy, kvalitná poľnohospodárska výroba,

 • dostatok termálnych a minerálnych prameňov,

 • veľká hustota osídlenia,

 • Nitra – rýchlo sa rozvíjajúce centrum Slovenska,

 • nepriaznivá veková štruktúra obyvateľov.


http://en.wikipedia.org/wiki/Nitra

Nitra – rýchlo sa rozvíjajúce centrum Slovenska

 


Trenčiansky kraj:

 • dobrá dostupnosť vďaka diaľnici,

 • mnoho vzácnych kultúrnych a historických pamiatok,

 • v Hornonitrianskej kotline ťažba uhlia a výroba elektrickej energie nepriaznivo vplýva na znečistenie životného prostredia.


http://en.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn

Trenčiansky hrad – vzácna historická pamiatka

 


Žilinský kraj:

 • mnoho oblastí využívaných ako rekreačné oblasti – Malá a Veľká Fatra, Nízke Tatry, Západné Tatry, Liptovská Mara, Oravská priehrada,

 • nové pracovné príležitosti a rozvoj ponúka závod KIA,

 • málo pracovných príležitostí v horšie dostupných častiach kraja,

 • vysoké znečistenie rieky Váh a životného prostredia kotlín.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%A1_Mara

Liptovská Mara – známa rekreačná oblasť Žilinského krajaBanskobystrický kraj:

 • centrálna poloha v rámci Slovenska,

 • významné mestá Banská Bystrica a Zvolen,

 • historické mestá – Banská Štiavnica, Kremnica,

 • rekreačné oblasti v pohoriach,

 • nedostatok kvalitných cestných prepojení,

 • slabá kanalizačná a vodovodná sieť,

 • na juhu nedostatok pitnej vody,

 • vysoká nezamestnanosť.


 

Košický kraj:

 • silné hutnícke tradície,

 • mesto Košice je druhým najväčším mestom Slovenska a významným hospodárskym centrom na východe,

 • výhodná poloha – Ukrajina, Maďarsko,

 • zlé cestné komunikácie,

 • vysoká nezamestnanosť,

 • dobre rozvinutý cestovný ruch,

 • najviac našich jaskýň,

 • nedostatok vody,

 • ohrozenie kraja prívalovými povodňami.


http://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice

Košice – druhé najväčšie mesto Slovenska

 


Prešovský kraj:

 • atraktívne prírodné prostredie – Tatry, Nízke Tatry, Slovenský raj, Pieniny,

 • významné pamiatky – Bardejov, spišské pamiatky, drevené kostolíky – zaradené do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,

 • mnoho termálnych a minerálnych prameňov,

 • málo investícií do podnikov na vidieku,

 • najpriaznivejšia veková štruktúra – najviac mladého obyvateľstva,

 • veľká nezamestnanosť,

 • najnižšie platy na Slovensku,

 • nekvalitná cestná sieť.


http://en.wikipedia.org/wiki/Pieniny

Pieniny – známa turistická oblasť Prešovského krajaZopakujte si:
1. Ktoré rekreačné oblasti sa nachádzajú v Žilinskom kraji?
2. Čo je charakteristické pre Trnavský kraj?
3. Ktorý kraj má najvyššie životné náklady?
4. V ktorom kraji sú najnižšie platy na Slovensku?
5. Čo je charakteristické pre Košický kraj?

Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., Bratislava, 2012. s. 62 – 63.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Trnava
http://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava_Region
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitra
http://en.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn
http://en.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%A1_Mara
http://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice
http://en.wikipedia.org/wiki/Pieniny