číslo-jednotné(singulár), množné(plurál)
pád-Nominatív, Genitív, Datív, Akuzatív, Lokál,Inštrumentál

Vzory

Mužský: chlap, hrdina (životné)
              dub, stroj (neživotné)
              kuli
Ženský: žena, ulica (samohláskové)
             dlaň, kosť (spoluhláskové)
             pani, gazdiná
Stredný: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča