Roku 1945 konečne nastal mier po druhej svetovej vojne.
Štáty utrpeli obrovské hospodárske škody.
Musseli obnoviť normálny život.
V štátoch, ktoré obsadila červená armáda si chcel stalin zabezpečiť vplyv.
Komunisti sa dostali do prvých  povojnových demokratických  vlád.
Stalin začal presadzovať vládu komunistickej strany.
Nemecké satelity sa stali satelitmi Sovietského zväzu.
Sovietsky zväz bol obávanou veľmocou.
Jeho sila bola len v zbraniach. V ZSSR bola neustále veľká bieda.
Stalin sa obával, ýe do jeho ríše sa dostane demokracia a tak založil kampaň, ktorá šírila nenávisť voči západným štátom.
USA cez vojnu hospodársky a politicky .
Vláda sa však bála,  rastúceho vplyvu komunistov  v Európe. 
Hľadali spôsob ako pomôcť európskemu hospodárstvu. 
Pomocou bola UNRRA ( Správa spojených národov na pomoc a obnovu )  ale tiež Marshallov plán.

USA ponúkli hospodársku pomoc štátom Európy, ale aj ZSSR a Poľsku a ČSSR
Stalin sa bál, že jeho prijatie zvýši vplyv západu na východ európy.
Marshallov plán zamietol a nariadil aj Poľsku aj ČSSR aby odstúpili.
Európa sa rozdelila -

  • na východe sovietsky blok
  • na západe americká oblasť.
  • USA A ZSSR - superveľmoci