Rovnobežky
Na povrchu glóbusu je v jeho strede nakreslená hrubšia čiara.Prechádza okolo celého glóbusu.Nazýva sa rovník.Rovník rozdeľuje Zem na dve pologule.Keď ich pozorujeme na glóbuse,môžeme povedať,že horná časť sa nazýva severná.Dolná logicky južná.Rovnaký smer ako rovník majú aj ďalšie čiary.Nazývajú sa rovnobežky.Čím viac sa rovnobežky približujú k zemským pólom,tým sú kratšie.Napokon sa na póloch stavajú z kružníc body. Na väčšine glóbusov nájdeme označenie rovnobežiek na držiaku.Podľa neho zistíme,že na oboch pologuliach je označených 90 rovnobežiek.Rovník je označený nulou.Niektoré rovnobežky sú nakreslené prerušovanou čiarou.Dve sú bližšie pri rovníku,dve nájdeme neďaleko pólov.Dve sú na severnej pologuli,dve na južnej.Tie rovnobežky,ktoré sú bližšie k pólom ,nazývame polárne kružnice. Rovnobežky bližšie k rovníku sú obratníky.Na severnej pologuli je obratník Raka.Na južnej je obratník Kozorožca.Obratníky aj polárne kružnice ohraničujú teplé a studené oblasti našej Zeme.Významné poludníky a rovnobežky bývajú niekedy symbolicky označené.