Román  patrí medzi najvýznamnejšie literárne žánre. V literatúre má dlhodobú tradíciu a významné zastúpenie. Román je najväčší prozaický žáner, vyznačuje sa veľkou pestrosťou. Má hlavnú dejovú líniu a epizódy a z toho vyplýva, že má hlavné a epizódne postavy. Čas má neobmedzený – môže zobrazovať roky, storočia,... A má často rozsiahly priestor, v ktorom sa dej odohráva.

Najväčší rozmach dosiahol román v 19.storočí a pokračoval v 20. storočí. V slovenskej literatúre vznikajú podmienky na rozvoj románu v 18. Storočí. Prvým slovenským románom bolo dielo, ktoré napísal J. I. Bajza a malo názov René mládenca príhody a skúsenosti.

Podľa témyspoločenský román, ľúbostný román, detektívny román, generačný román, vojnový román, román pre mládež, rodinný román, sociálny román, dobrodružný román, vedecko-fantastický román, didaktický román

 Romain Rolland – predstaviteľ francúzskej literatúry v medzivojnovom období, francúzsky dramatik, prozaik, publicista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1915.

 Životopisné údaje:

·      R. Rolland sa narodil v roku 1866 v Clamecy.

·      Bol synom notára. Študoval v Paríži a v Ríme.

·      Venoval sa teoretickým otázkam divadla a dejinám umenia.

·      Dejiny hudby dokonca prednášal na parížskej Sorbonne.

·      Súčasne bol hudobným kritikom a písal hudobné monografie.

·      Nezúčastnil sa udalostí 1. svetovej vojny, bol pacifistom, teda nesúhlasil s vojnou a zabíjaním.

·      Zastával riešenie konfliktov nenásilnou cestou, zastával duchovnú nezávislosť.

·      Dobrovoľne emigroval do Švajčiarska, za čo si vyslúžil pomenovanie vlastizradcu.

·      Zomrel v roku 1944 v burgundskom Vézelay.

Priniesol do literatúry román-rieku. Ide o románový cyklus, ktorý tvorí viacej cyklov. Román-rieka je rozsiahly román, chýba v ňom vážny dramatický konflikt. Zachytáva celý život hlavnej postavy, hlavná dejová línia je poprepletaná s mnohými ďalšími epizódami a osudmi vedľajších postáv (ako prítoky rieky).

JÁN KRIŠTOF  (Jean-Christophe) – román- rieka:

 

     Rozsiahle dielo o detstve, mladosti a umeleckom úspechu  mladého nemeckého hudobníka a skladateľa v Paríži. Príbeh sa odohráva v období medzi Parížskou komúnou a 1. svetovou vojnou. Ján Krištof v mnohých pohľadoch pripomína aj L. van Beethovena, významného hudobného skladateľa, predstaviteľa nemeckej  hudby.

 

Príbeh diela:

Román Ján Krištof má 10  dielov, teda je to románový cyklus. Je komponovaný ako symfónia. Autor na ňom začal pracovať v roku 1904, ale román vyšiel až v roku 1914. V roku 1915 za uvedené dielo dostal autor Nobelovu cenu. Finančnú sumu spojenú s cenou však R. Rolland venoval na zmiernenie útrap ľudí postihnutých prvou svetovou vojnou. Vyjadril tak protest voči vojne a útrapám, ktoré priniesla. Román Ján Krištof je psychologický román o umelcovi (hudobníkovi), o  jeho osamotenosti a túžbe po čistote a láske. Hlavnou postavou je teda Ján Krištof mimoriadne nadaný hudobný skladateľ, ktorý svoj talent zdedil po otcovi i po starom otcovi. Román má autobiografické prvky, ktoré sú najvýraznejšie práve v správaní a povahe Krištofa. R. Rolland sa počas svojho života intenzívne venoval hudbe, dokonca ju prednášal na univerzite. Patril medzi významných hudobných kritikov. Tiež zápasil s osamotenosťou, skľúčenosťou, s pocitom zbytočnosti. Tieto pocity ho priviedli až k pocitovému šialenstvu. Rovnaké pocity prežíva i hlavná postava románu. Ján Krištof sa usiluje uniknúť pred  svetom a ľuďmi. Útočisko nachádza v tmavej izbe, ktorá autorovi poskytuje priestor na hĺbavý rozbor šialenej duše Krištofa:

 

 „...Vrátil sa domov. Zavrel sa niekoľko dní do svojej izby, zostávajúc bez pohnutia. Nevychádzal ani do mesta, iba keď musel.“

 

Ján Krištof je na jednej strane mimoriadne úspešný v oblasti hudby a komponovania,  no na strane druhej nenachádza svoju životnú lásku.  Sníva o veľkej láske, o ľúbostnom splynutí, o obojstrannej láske, o žene, ktorá by ho chápala, ktorá by mu bola oporou a podporovala ho v práci i v životných skúškach.. Táto duševná rozpoltenosť ho vedie už k spomenutej zbesilosti a tápaniu sa vo svojich, často nezmyslených a zbytočných myšlienkach:

 

„A potom?....; Ale ako? ako?....; A boh?....; A zločin!....Áno aj...“Zopakujte si:
1. Uveďte najdôležitejšie údaje o živote a tvorbe R. Rollanda.
2. Charakterizujte román ako literárny žáner.
3. Charakterizujte román – rieka.


Použitá literatúra:
CALTÍKOVÁ, M.: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry 2. 1. vyd. 1997. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-43-4
CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 1. vyd. 2010. Enigma. Nitra. ISBN 978-80-89132-93-5
ENCYKLOPÉDIA SVETOVÝCH AUTOROV. 3. vyd. 1987. Obzor. Bratislava. ISBN 65-004-87
SVETOVÁ LITERATÚRA NA DLANI. 1. vyd. 1998. Príroda. Bratislava. ISBN 80-07-01037-8
ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 2007. Didaktis. Bratislava. ISBN 80-89160-02-6