3.                  DIEVČENSKÝ: Tento typ románu sa venuje témam a postavám blízkym najmä ženskému čitateľovi. (Anna zo Zeleného domu)

4.                  BIOGRAFICKÝ: Je to životopisný román, kde autor zobrazuje život niekoho iného.

5.                  AUTOBIOGRAFICKÝ: Autor zobrazuje svoj vlastný životopis. (Erich Maria Remarque : Na západe nič nové... )

6.                  DOBRODRUŽNÝ: Je založený najmä na zaujímavých udalostiach, napätí, nevšedných príhodách. (Carl May : Whinetou)

7.                  SCI-FI: Inak známy aj pod pomenovaním vedecko-fantastický román. Vystupujú tu vymyslené postavy, veci, javy... (Jules Verne : Cesta na Mesiac)

8.                  CESTOPISNÝ: Opis života a kultúry iných krajín a cesty po nich.

9.                  SOCIÁLNY: Tiež nazývaný spoločenský. Autor v ňom rieši problémy spoločnosti (ľudu) a zároveň poukazuje na život obyčajných ľudí (Jozef Cíger-Hronský : Jozef Mak)

10.              PSYCHOLOGICKÝ: Autor v ňom zobrazuje psychickú stránku postáv, ich vnútorný stav, prežívanie pocitov, atď. (F. Michailovič Doctojevskyj – Zločin a trest)