Román, druhy románu

 

+ Rozsiahly epický žáner, má dej, hlavnú aj vedľajšiu dejovú líniu.

+ Vystupuje tu veľa postáv, hlavné a vedľajšie.

+ Postavy vstupujú do deja nevyformované.

+ Pásmo rozprávača a pásmo postáv.

 

1.                  HISTORICKÝ: V tomto type románu sa autor vracia do minulosti. Zobrazuje určitú historickú udalosť a postavy. V historickom románe môžu okrem skutočných postáv, vystupovať aj fiktívne, resp. autorom vymyslené postavy. (Ladislav Nádaši Jége – Adam Šangala)

2.                  DETEKTÍVNY: Je založený na hľadaní, pátraní po pravde. Nosným pilierom deja je objasňovanie nejakého zločinu. (Aghata Christie : Poirot, Slečna Marplová)