V niektorých rodinných vzťahoch môže dôjsť k pochybnosti o otcovstve dieťaťa. V takýchto prípadoch za otca súd stanoví muža, ktorý mal s matkou sexuálny styk a tento prebehol nie menej ako 180 dní a nie viac ako 300 dní od narodenia dieťaťa. Otec, ale aj súd môže požiadať o určenie otcovstva, pričom sa toto otcovstvo určuje na základe analýzy DNA. Určenie je na 99,99 % pravdepodobnosti. DNA každého jedinca je jedinečné a preto je možné takmer s istotou určiť, kto je rodič dieťaťa.


No nielen rodičia majú svoje povinnosti, ale aj dieťa. Zákon stanovuje dieťaťu, aby sa voči svojim rodičom správalo dôstojne a úctivo. V prípade, že dieťa zarába a má nejaký príjem, musí z tohto príjmu prispievať na spoločnú domácnosť. Ak dieťa dovŕši 18 rokov, môže sa zúčastniť na rozhodovaní (v rámci rodinných záležitostí) spolu so svojimi rodičmi. Dieťa sa v prípade neschopnosti rodiča musí o tohto rodiča postarať a musí mu pomáhať (napríklad v domácnosti alebo ak si zarába aj finančne). Nerešpektovanie týchto nariadení môže potrestať úrad práce a sociálnych vecí (napr. napomenutím).  Použitá literatúra:
1, Kolektív autorov, Zmaturuj z náuky o spoločnosti, Didaktis, Brno, 2002, ISBN 80-7358-013-6