Zápis            3x+5>4ľavá strana rovnice-pravá strana rovniceNerovnice rišime dosadzovaním za neznámu. Hľadáme také čísla, pre ktoré dosatneme platnú nerovnosť.Nerovnica môže mať nekonečne veľa riešení.Väčšinou existuje nekonečne veľa čísel, pre ktoré je nerovnosť platná.Pri vymenení strán nerovnice sa zmení znak na orátený.Riešenie nerovnice sa nezmení, ak k obidvom stranám nerovnice pričítame to isté číslo.Riešenie nerovnice sa nezmení, ak:- obidve strany nerovnice vydelíme tým istým kladným číslom-obidve strany nerovnice vydelíme tým istým záporným číslom a súčasne zmeníme znak nerovnosti na obrátený.Ekvivalentné úpravy neroníc :-výmena ľavej a pravej strany, súčastné obratenie znaku nerovnosti-príčítaním toho istého čisla o ibidvom strnám nerovnice-odčítanie toho istého čísla k obidvom strnám nerovnice-vynásobenie alebo vydelenie obidvch strán nerovnice tým istým kladným číslom-vynásobenie alebo vydelenie obidvpch strán nerovnice tým istým záporným číslom a súčastné obrátenie znaku nerovnostiPríklady:4x-2(1-x)>1-(3-2x) 4x-2+2x>1-3+2x      6x-2>-2+2x         4x>0          x>0 Teraz skúste sami: 15+2z>11+4z-x-5>5+4x3.(x-1)<3x+2