-Red-

 

 

1. Doplň prázdne miesto v čísle 125489758* tak, aby bolo deliteľné číslom 8. Napíš všetky možnosti.

2. Doplň prázdne miesto v čísle 11984* tak, aby bolo deliteľné dvanástimi.

3. Doplň prázdne miesto v čísle 1099*57 tak, aby bolo deliteľné jedenástimi.

4. Nájdi najmenší spoločný násobok čísel 32, 12, 60 a 180.   

5. Doplň čísla do štvorčekov tak, aby súčet vo všetkých riadkoch, stĺpcoch aj uhlopriečkach bol rovný 45.

 

 

 

 

15

 

24

 

12

6. Aký je ciferný súčet najväčšieho párneho štvorciferného čísla, ktoré má všetky číslice rozdielne?

7. Vypočítaj a urči absolútnu hodnotu čísla - výsledku: (-256 + 65) – (- 56 + 454)

8. Aký je výškový rozdiel medzi najnižším miestom na Zemi, ktoré sa nachádza v Tichom oceáne v hĺbke 12 350 metrov a Bratislavou, ktorá leží v nadmorskej výške 134 m n.m.?

9. Vyber číslo, ktoré sa najviac líši od svojho opačného čísla: - 35, 78, -88, 99.

10. Vyjadri zlomkom, koľko zaberá jeden trojuholník z celej pizze, ak táto je rozdelená na 8 častí.

11. Vyjadri zmiešaným číslom zlomok 13/5.

12. Vyjadri ako zlomok:

15. Vyjadri 0,00000884 m3 v kubických centimetroch.

16. Koľko árov je 2,34 ha?

17. Zo 100 litrov mlieka získame 12,5 l smotany. Koľko litrov mlieka treba na jedno bežné balenie smotany (250 ml)? 

18.  Majme štvoricu čísel vedľa seba. Aritmetický priemer prvého a posledného čísla je 13,1; prvého a druhého je 7 a prostredných dvoch je 2,3. Aký je aritmetický priemer posledných dvoch čísel?

19. Aké percento a promile tvorí jeden deň v mesiaci máj?

20. Na mape s mierkou 1 : 30 000 sú dve mestá od seba vzdialené 380 mm. Ako vzdialené sú od seba tieto mestá v skutočnosti?

21. Kilo domácej klobásy zlacnelo o 25%. 4 kg klobásy za novú cenu sú o 8€ lacnejšie ako by sme zaplatili za 5 kg za pôvodnú cenu. Koľko stojí kilo klobásy po zľave?

 

 

 

 

Literatúra:

 

Vlastné poznámky

Koreňová, L.: Zvládni prijímacie skúšky z matematiky ľahšie a úspešnejšie, Aktuell, Bratislava, 2007

http://www.zkousky-nanecisto.cz/download/gymply-9-asdaw/9-trida.php