Revolučné roky 1848 – 1849 vo Francúzsku a Vznik industriálnej spoločnosti

 

- Spoločnosť sa v týchto rokoch delila na dve skupiny, resp. na liberálov a revolučných demokratov.

- Liberáli chceli ústavnú monarchiu.

- Revoluční demokrati pod vedením Mazziniho ale chceli zrušiť monarchiu a zaviesť Republiku.

- Francúzsko pociťovalo potrebu rozšíriť demokratické slobody.

- Povstanie vo februári 1848 zmenilo vládu Ľudovíta Filipa. Povstalci verejne spálili tróna vyhlásili republiku. Prezidentom sa stal synovec Napoleona Bonapatre – Ľudovít Naopoleon. V roku 1851 uskutočnil štátny prevrat.

 

- Revolúcia v rokoch 48 – 49 však nevyriešila všetky problémy.

- Priniesla zrušenie poddanstva a zavedenie ústavných foriem vlády.

- Presadila voľnú súťaž a trhové hospodárstvo. Zaznamenávame aj rozvoj priemyslu. Z neho pramenila aj priemyselná revolúcia. Tá sa do sveta rozšírila z Veľkej Británie. Tá bola v tom čase veľmocou vo svete.

- Zmeny nastávajú aj v hutníctve a chémií. Vývoj kvalitnej ocele.

- Nové objavy v chemickom priemysle. Za následok mali rozvoj najmä textilnej výroby.

- Objav železobetónu viedol k rozvoju dopravy. V Európe bola preto už do 19. storočia vybudovaná železničná sieť. Budovala sa aj cestná sieť – asfaltovanie, dláždenie.

- Vybudovanie Suezského prieplavu v rokoch 1859 – 1869.

- Vznik kolónií – imperializmom.

- Imperializmus je politika získavania a využívania kolónií pre ekonomický a politický rast krajín, ktoré ich ovládajú.

- Ovládnuté krajiny stratili politickú suverenitu. Prínosom však bolo zavedenie modernej správy štátu.