Vypracovala: Mgr. Martina Mošaťová

 

 

 

Človek patrí medzi homoiotermné (endotermné) organizmy, je schopný vydávať teplo do okolia, regulovať svoju telesnú teplotu. Tvorba tepla a jeho výdaj do okolitého prostredia tvorí telesnú teplotu. Priemerná teplota na povrchu ľudského organizmu (36,5 °C) je asi o jeden stupeň nižšia ako vo vnútri tela. Hodnota telesnej teplota v priebehu dňa kolíše. Keďže ľudský organizmus je endotermný, jeho telesná teplota nezávisí od teploty okolitého prostredia. Tepelné jadro tvorí oblasť centrálnej teploty, je tvorené vnútornými orgánmi ľudského tela- napr. mozog, pečeň, obličky. Cieľom termoregulácie je udržať teplotu tepelného jadra na hodnote nastavenej v hypotalame (termoregulačnom centre), u človeka ide o hodnotu približne 37 °C.

 

Chemická regulácia (tvorba tepla)

 

Teplo sa tvorí pri metabolických procesoch v tkanivách, v orgánoch. Hlavným zdrojom pre organizmus je pečeň a intenzívne pracujúce svaly. Tvorbu tepla je zabezpečovaná exergonickými chemickými reakciami. Svalová triaška a netriašková reakcia pokrývajú zvýšené nároky na teplo. Na svalovej triaške sa podieľajú takmer všetky svaly, ide o rytmické záškrty svalstva, ktoré sú nesynchronizované. U novorodencov je tvorba tepla zabezpečovaná najmä hnedým tukom (netriašková reakcia). So zvyšovaním fyzickej námahy organizmu sa úmerne zvyšuje aj tvorba tepla.

 

Fyzikálna termoregulácia (výdaj tepla)

 

Výdaj tepla do okolitého prostredia sa uskutočňuje:

  • Sálaním, vyžarovaním tepla- predstavuje asi 60 %, závisí od rozdielu teplôt medzi organizmom a prostredím. Tento mechanizmus sa uplatňuje iba v prípade, ak je teplota tela vyššia ako teplota prostredia.

  • Potením- odparovaním vody (asi 98 % vody) z povrchu tela. Pot, ktorý sa odparuje z povrchu kože je produkovaný potnými žľazami. Teplo potrebné na odparovanie sa odparuje z tela.

  • Prúdením- množstvo vydaného tepla do okolitého prostredia závisí od rýchlosti výmeny zohriateho vzduchu nachádzajúceho sa tesne pri povrchu kože.

  • Vedením- prevod tepla z povrchu tela do okolia.

 

Termoregulácia je riadená z hypotalamu (termoregulačného centra):

  1. Nervovo- prostredníctvom vegetatívnych nervov ovplyvňujúcich rozširovanie a zužovanie ciev. Rozšírením ciev sa zvyšuje prísun krvi k povrchu tela, zvyšuje sa výdaj tepla. Naopak ich zužovaním (v chlade) sa strata tepla obmedzuje, znižuje.

  2. Hormonálne- vplyvom hormónov štítnej žľazy a drene nadobličiek.

Informácie do hypotalamu (spodná časť medzimozgu) sú privádzané z termoreceptorov.