Reformácia - zmena, odstránenie nedostatkov

Bolo to politicko - nábožensko - sociálne hnutie v 16.- storočí v Európe, ktoré viedlo k náboženskému roztriešteniu Európy a k vyznávaniu nových náboženstviev.

Začalo sa: - v Nemecku - Martin Luther

                 - vo Švajčiarsku - Ulrich Zwingli

                                            - Ján Kalvín

                 - v Anglicku - Henrich VIII

Príčiny:  - nezdravé zaobchádzanie Cirkvi (predávanie odpustkov, márnivý život niektorých vyššie postavených cirkevných hodnostárov),