Sie zieht sich die Hose an.

Ona si oblieka nohavice.

 

Zvratné zámená sa spájajú s reflexívnymi ( zvratnými) slovesami. V nemčine poznáme dva druhy slovies. Jedny môžu stáť len so zvratným zámenom. Zámeno je neoddeliteľnou súčasťou lexikálneho významu a nedá sa nahradiť iným predmetom.

 

Napr. Ich schäme mich, wenn ich etwas nicht in der Schule nicht weiß.

Ja sa hanbím, keď v škole niečo neviem.

Ihr könnt euch nicht mehr an sie erinnern.

Vy sa na ňu už nemôžete pamätať.

 

Iné stoja niekedy so zvratným zámenom a v iných prípadoch aj samostatne. Nestrácajú svoj význam ani pri nezvratnej forme.

 

Napr. Ich wasche mich. Ich wasche das Auto.

Umývam sa. Umývam auto.

Du kämmst dich. Du kämmst ein Kind.

Češeš sa. Češeš dieťa.

 

 

 

Zvratné zámeno sich a recipročné zámeno einander sú niekedy synonymné.

Napr. Die Kinder kennen sich. Die Kinder kennen einander.

Deti sa poznajú. Deti sa poznajú(navzájom).

 

Kontrolne otázky:

  1. Čo vyjadrujú zvratné ( reflexívne) slovesá?
  2. Aké sú tvary zvratných zámen v 4. páde?
  3. Aké sú tvary zvratných zámen v 3. páde?
  4. Aké je postavenie zvratného zámena v 3.páde vo vete?
  5. Uveďte príklad slovies, ktoré môžu stáť len so zvratným zámenom
  6. Uveďte príklad, kedy má zvratné a recipročné zámeno synonymný význam.

 

Použitá literatúra:

Nemčina 4

Themen 3 aktuell

Príručná gramatika nemčiny

Zmaturuj z nemeckého jazyka