Rastliny, huby a živočíchy

Aby mohli vedci lepšie skúmať živé organizmy, zaradili ich do skupín podobnými vlastnosťami. Tento proces sa nazýva klasifikácia. Rastliny sa zvyčajne triedia podľa stavby stoniek a listov, ako aj podľa usporiadania a druhov ich rozmnožovacích častí.

Najväčšie skupiny, do ktorých vedci zaraďujú živé organizmy, sa nazývajú ríše. Existuje päť hlavných ríš:

Monéra

Jednoduché mikroskopické organizmy, ako sú baktérie, ktoré vo svojich bunkách nemajú jadro.

Baktérie

Protista

Jednobunkové organizmy, ako sú améby, ktoré majú spoločné znaky rastlín aj živočíchov.

Améba

Rastliny

Živé organizmy, ako stromy a tráva, ktoré obsahujú chlorofyl. Väčšina z nich si vytvára vlastné zásobné látky pomocou fotosyntézy, ale malé množstvo sa živí na iných organizmoch.

Huby

Rastlinám podobné organizmy, ktoré neobsahujú chlorofyl, a preto nemôžu fotosyntetizovať. Niektoré rozkladajú odumretú hmotu, zatiaľ čo iné sa živia na iných organizmoch.

Živočíchy

Tvory, ktoré sa zvyčajne môžu pohybovať po okolí a živia sa rastlinami alebo inými živočíchmi. Cicavce a hmyz sú príklady živočíchov.

 

Vedci klasifikujú živé organizmy tak, že určia ich hlavné znaky a porovnávajú ich s podobnými druhmi. Jedna z metód, ktoré sa používajú na porovnanie znakov, je pomocou biologického kľúča. Typický kľúč je usporiadaný do stupňov s možnosťou voľby znaku na každom stupni. Každá voľba vedie k ďalšej, kým sa organizmus neidentifikuje. Kľúč s dvomi možnosťami pri každom stupni sa nazýva dichotomický kľúč. Môžete použiť dichotomický kľúč vpravo, aby ste zistili šesť listov nad ním. Vyberte vždy jeden údaj z dvoch, ten, ktorý opisuje list, ktorý chcete určiť.