Vypracovala: Mgr. Miroslava Kristínová

 

Ľudstvo na celom svete tvorí spoločenstvo rás, národov a etnických skupín.

 

Rasy

 

Rasy sú skupiny ľudí, ktorých spájajú podobnosti vzhľadu – farba kože, oči, vlasy, kostra, lebka, krv, atď. Na základe takýchto podobností zaraďujeme ľudí do troch veľkých ľudských skupín – rás:

 

 • biela – europoidná rasa – Európa, Amerika, Austrália,

 • žltá – mongoloidná rasa – Ázia,

 • čierna – negroidná rasa – Afrika.

 

Miešaním týchto rás vznikli ďalšie prechodné skupiny ľudí – miešanci.


europoidná rasa

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Children_play_in_push_car.jpg/240px-Children_play_in_push_car.jpg

 

negroidná rasa

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Nakempte_Boys.jpg/250px-Nakempte_Boys.jpg

 

mongoloidná rasa

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Children_in_Middle_Vietnam.jpg/240px-Children_in_Middle_Vietnam.jpg

 


Etnické skupiny:

 

 • sú historicky vzniknuté pospolitosti ľudí,

 • spája ich jazyk, pôvod, kultúra a spoločné územie, na ktorom sa vyvíjali,

 • územie, na ktorom sa vyvíjali nemusí byť totožné s územím, na ktorom žijú,

 • vznikali zo skupín rodov, kmeňov v prvotnopospolnej spoločnosti,

 • za pôvodné etnické skupiny sú považované kmene, z ktorých vznikli národnosti a národy.


Národy:

 

 • sú historicky vzniknuté pospolitosti ľudí,

 • sformovali sa na základe jazykových, územných a hospodárskych znakov,

 • vznikli spájaním etnických skupín,

 • najpočetnejším národom sú Číňania, Hindustánci, Američania, Bengálci, Arabi, Brazílčania, Rusi a Japonci.

 

Jazyky

 

Jazyky delíme na jazykové rodiny:

 • indoeurópska – najpočetnejšia,

 • čínsko–tibetská,

 • kongo-kordofánska,
 • semito-hamitská.

 

Najrozšírenejšími jazykmi sú:

 • čínština,

 • angličtina,

 • španielčina,
 • hindustánčina,
 • ruština.

   

Viacero národov používa rovnaký jazyk, napríklad väčšina národov Latinskej Ameriky používa španielčinu.

Niektoré národy zasa používajú viacero jazykov, napríklad Švajčiari hovoria nemecky, francúzsky, taliansky aj rétorománsky.