Rakúsko je vnútrozemský štát.

      Má 83 858 km². Počet obyvatelov je tu asi 8 402 900. Hlavné mesto je Viedeň. Rakúsko je druhý najhornatejší štát Európy. Hraničí s Nemeckom, Českom, Slovenskom, Maďarskom, Slovinskom, Talianskom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom.

         Alpy zaberajú vyše troch štvrtín rozlohy Rakúska. V Rakúsku dosahujú najväčšiu výšku v pohorí Vysoké Taury 3 798 m.n.m.

Najmohutnejšie je stredné

pásmo, z tvrdých kryštalických hornín. Územie severne

od Dunaja vypĺňa najjužnejšia časť Českej vysočiny.

Podnebie Rakúska má prevažne alpský ráz. Je mierne, bohaté na dažďové a snehové zrážky (okolo 1000 mm ročne).

Najmiernejšie a najpríjemnejšie podnebie majú k juhu obrátené alpské svahy.