Napr.

Ich treffe sie zweimal am Tag.

Ja ju stretávam dvakrát denne.


 

Tieto číslovky sa neskloňujú.


Tvorenie násobných čísloviek z radových čískoviek:

Das erste + mal = das erstemal /das erste Mal – po prvýkrát

Das zweite + mal = das zweitemal /das zweite Mal – po druhýkrát

Z prísloviek typu einmal sa tvoria prídavné mená typu – ig napr. der dreimalige Sieger – trojnásobný víťaz

Slovenskému číslovkovému prídavnému menu typu dvojitý zodpovedá nemecké prídavné meno s príponou – fach napr. einfach – jednoduchý, zweifach – dvojitý, dreifach – trojitý. Tieto číslovky sa skloňujú ako prídavné mená po pridaní koncovky –er, -e, -es.


Napr.

Ich habe eine dreifache Portion bestellt.

Ja som si objednal trojitú porciu.


Násobné číslovky sa môžu tvoriť aj zakončením – malig a skloňujú sa ako prídavné mená.

 

Napr.

Er hatte eine einmalige Gelegenheit.

On mal jedinečnú príležitosť.


 

 

Druhové číslovky udávajú počet druhov. Tieto číslovky sú nesklonné a sú bez člena. Tvoria sa zo základných čísloviek príponou - erlei. Pýtame sa na ne otázkou wievielerlei? Koľkorako?

 

Napr.

Dies kannst du auf dreierlei Weise machen.

To môžeš urobiť dvojakým spôsobom.


Výrazy hunderterleitausenderlei patria skôr k neurčitým číslovkám ako medzi druhové číslovky.

 

Napr.

Sie hatten immer hunderterlei Ausreden.

Oni mali vždy plno výhovoriek.


 

 

Kontrolne otázky:

  1. Ako tvoríme radové číslovky a ako sa skloňujú?

  2. Ako vyjadrujeme dátum v nemčine?

  3. Kedy stoja radové číslovky bez člena?

  4. Ako tvoríme zlomky v nemčine?

  5. Akým spôsobom tvoríme násobné číslovky?

  6. Čo vyjadrujú a ako tvoríme druhové číslovky?


Použitá literatúra:

Themen aktuell 2

Zmaturuj z nemeckého jazyka

Príručná gramatika nemčiny