-Red-

 

 

Druhá svetová vojna

 

Druhú svetovú vojnu môžeme označiť za reprízu a odvetu za prvú svetovú vojnu. Štyri odlišné charakteristiky z nej však urobili kvalitatívne nový typ vojny:
1. Neobyčajne zložitý zmysel tejto vojny. Ku konfliktom medzi národmi pristupovalo aj ideologické stretnutie medzi diktatúrami a demokraciami.

2. Vojna nadobudla celosvetovú dimenziu.

3. Bola spôsobená druhou priemyselnou revolúciou. Vyznačovala sa pokrokom účinnosti bombardérov a delostrelectva a na poslednú chvíľu rakiet V1 a V2 a atómovej bomby, ktoré od základov zmenili charakter vojny.

4. Táto vojna bola vojnou totálnou. Mobilizácia ľudských síl bola omnoho rozsiahlejšia než v rokoch 1914 – 1918. Psychologická vojna používala dokonalejšie techniky: propagandu, dezinformácie, zastrašovacie bombardovanie. Postihovala rovnako vojakov aj civilistov.

 

2. svetová vojna a jej základná charakteristika

 

 • Najhoršia, najbrutálnejšia a najkrvavejšia vojna v dejinách ľudstva.

 • Zúčastnilo sa jej 61 štátov a približne 110 miliónov vojakov.

 • Zahynulo v nej viac ako 50 miliónov ľudí – najviac Rusov.

 • Hlavným agresorom bolo Nemecko - k nemu sa pridalo Taliansko, Japonsko a tzv. satelity (nemecky orientované štáty): Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Fínsko a Slovensko.

 • Medzi spojenecké krajiny patrili Veľká Británia, USA, Francúzsko a Sovietsky zväz.

 • Neutralitu vyhlásili Švajčiarsko, Švédsko, Írsko a Portugalsko.

 • V jej priebehu došlo k systematickému vyvražďovaniu ruského obyvateľstva a ľudí tzv. neárijského pôvodu (Židia, Cigáni, neskôr aj slovanské národy) – holokaust.

 

Vplyv USA na celosvetovú politiku v 20. storočí

 

 • USA patrili medzi krajiny so silným vplyvom na svetovú politiku v 20. storočí.

 • Svet sa po 2. svetovej vojne rozdelil na dva tábory – západný a východný, teda totalitný a demokratický.

 • Po 2. svetovej vojne nastalo vyše štyridsaťročné súperenie dvoch vedúcich svetových mocností čias – USA – ZSSR – éra „železnej opony“ (termín „železná opona“ prvýkrát použil vtedajší britský premiér Winston Churchill v roku 1946 v tzv. fultonovskom prejave) - éra tzv. studenej vojny.

 • Éru rozdeleného sveta charakterizovali lokálne vojny (Kórea, Vietnam, Blízky východ), zavŕšenie rozpadu koloniálneho systému, presun veľmocenského ťažiska z Európy do USA, budovanie komunistických režimov v tzv. sovietskom bloku,...

 

Obraz druhej svetovej vojny v americkej literatúre:

 

Autori výraznou mierou uplatňujú v dielach o druhej svetovej vojne prvky absurdity, s cieľom ukázať nezmyselnosť vojny. Autori kriticky vnímali vtedajšiu spoločnosť a vtedajšie udalosti, ich vplyv na jednotlivca, nezmyselnosť a hrôzy vojny, byrokraciu, ale aj politiku. Zdôrazňovali negatívny vplyv politiky na človeka, na jej snahu ovládať zdravý rozum človeka a spoločenský život. Na všetky negatívne dobové javy poukazovali cez prvky absurdity:

 • humor, satiru

 • čierny humor

 • iróniu

 • nadrealistické scény

 • absurdné udalosti

 

 

NORMAN MAILER – 1923 – 2007

Americký prozaik a publicista, autor románov Katova pieseň, Ostrí chlapci netancujú, Americký sen,...

 

Nahí a mŕtvi - autor počas 2. svetovej vojny slúžil v Tichomorí, kde zažil na vlastnej koži nálety, bombardovanie, ťažké pochody. Vychádzajúc z osobných zážitkov napísal román o vojne, v ktorom poukázal na jej krutosť, nezmyselnosť a absurdnosť. Patrí medzi najvýznamnejšie diela americkej literatúry.

Dejové pásmo románu je rozdelené do štyroch častí: Vlna, Hlina a tvar, Rastlina a prízrak, Brázda, prerušované retrospektívami, ktoré sa týkajú jednotlivých postáv a úryvkami, ktoré sú štylizované ako dramatický text (Chór).

Hlavnou postavou románu je seržant Croft, ktorý velí prieskumnému oddielu, buduje tábor a cestu do vnútra ostrova, kde je línia a základňa Japoncov.

 

Krátky príbeh:

 

Dej románu sa odohráva tesne pred koncom vojny na tichomorskom ostrove Anopopei, kde sa nachádza americká a japonská vojenská základňa. Prieskumný oddiel seržanta Crofta sa po vylodení zaoberá budovaním tábora a stavbou cesty do vnútrozemia, kde sa sústreďujú Japonci. Čatu, ktorej velí poručík Heart, vyšlú na prieskum k Japoncom na druhú stranu ostrova. Jadrom príbehu je obraz strastiplnej cesty čaty po ostrove, stretnutie s Japoncami, zranenie jedného z Američanov, napadnutie sršňami, prechod horského masívu a návrat vyčerpaných vojakov do tábora. Tu sa dozvedia, že ich misia bola márna, pretože vojenské operácie sa medzičasom skončili. Oficiálne správy však informujú, že „čistenie ostrova pokračuje.“

 

Krátka ukážka:

Nahí a mŕtvi

 

„Croft hľadel na zajatca, ktorý už prestal piť. Na Japoncovej tvári sa zjavilo niekoľko sĺz radosti, zrazu sa rozosmial a ukázal si na náprsné vrecko. Croft mu vytiahol peňaženku a otvoril ju. Bol v nej obrázok japonského vojaka v civilných šatách, vedľa neho stála jeho žena a dve deťúrence s okrúhlymi tváričkami ako bábiky.

Gallagher pozrel na obrázok a stislo mu srdce. Na chvíľu sa rozpomenul na svoju ženu a bol by rád vedel, aké bude jeho dieťa, keď sa narodí...“

 

 

JOSEPH HELLER – 1923 – 1999

Americký prozaik, autor románov Niečo sa stalo, Gold nad zlato, Boh vie,...

 

Hlava XXII– protivojnový román s podtitulom: „Hlave XXII neprešiel nikto cez rozum.“ J. Heller v románe využil vlastné skúsenosti, pretože sám slúžil v druhej svetovej vojne ako príslušník bombardovacej letky. Na románe pracoval až 8 rokov, práce začal v roku 1953, jedna z kapitol bola vydaná už v roku 1955 v zborníku New World Writing.

 

Je to jedna z najhumornejších kníh, aké som čítal, jedna z najsmutnejších, v každom prípade je to kniha naskrz pravdivá, plod zdravého rozumu.” (Merle Miller)

 

Hlavná postava:

 


Yossarian - tragikomická postava, šašo, blázon:

 • prirovnáva sa k postave Švejka,

 • typ človeka – nehrdinu,

 • je bezbranný v absurdnom vojnovom svete,

 • uvedomuje si bezbrannosť a osamelosť,

 • je šokovaný nezmyselnosťou vojny,

 • odmietne sa v tomto svete pohybovať,

 • búri sa proti všetkému, čo bráni normálnej existencii,

 • neverí v hrdinstvo vo vojne, chce si zachrániť len holý život,

 • využil: tu iróniu, satiru, situačnú komiku, čierny humor, nadrealistické scény.


Voľným pokračovaním románu Hlava XXII je román pod názvom Záverečná.


Krátky príbeh:

 

Dej románu sa odohráva na ostrove Pianosa v Stredozemnom mori, kde sa nachádza americká letecká základňa. Odtiaľto štartujú posádky lietadiel, ktoré bombardujú nemecké pozície v severnom Taliansku. Ústrednou postavou je poručík Yossarian (Joserien), ktorý nechce zomrieť zbytočnou smrťou a ktorý sa búri voči nezmyselnostiam vojenskej byrokracie. Jej stelesnením je tzv. hlava XXII. Je to súbor nezmyselných nariadení a predpisov, ktorý proti sebe stavia vojaka a armádu ako inštitúciu. Yossarian vidí, že nezmyselné nariadenia nadriadených vedú k zbytočným stratám na životoch. Pri neustálom zvyšovaní počtu povinných letov postupne zomierajú aj členovia z jeho letky, preto sa rozhodne dezertovať. V úteku vidí jedinú možnosť zachrániť sa. Rozhodne sa utiecť do Švédska, odchádza za vidinou kultúrneho sveta. Cíti sa šťastný, lebo sa rozhodol byť sám sebou.

Autor v románe výrazne využil satiru, iróniu, humor, aby zvýraznil morbídnu absurditu vojny. Yossarian a vojaci sa často zamýšľajú nad vecami, ktoré sa nám javia úplne absurdné a opisujú vojnu z pohľadu obyčajného človeka. Absurdnosť vojny je vykreslená v rôznych detailoch, napríklad niektorým letcom je úplne jedno či zasiahli, alebo nezasiahli cieľ.

 

Krátka ukážka:

 

„Môžeš si byť stopercentne istý, že ich tam má,“...“ hoci o tom zrejme ani nevie. A preto nevidí veci tak, ako sú.“

„Ako to že o nich nevie?“ čudoval sa Yossarian.

„Pretože má v očiach muchy,“...“Ako môže zbadať, že ich tam má, keď má v očiach muchy?“

...

„Appleby, máš v očiach muchy,“...

„Čože?“...

„Máš v očiach muchy,“ zopakoval Yossarian. „Asi preto ich nevidíš.“

...

„Havermayer, mám v očiach muchy?“

Havermayer nedôverčivo zažmurkal. „Čo?“

„Muchy.“

Havermayer opäť zažmurkal. „Muchy?“

„V očiach.“

„Čo ti šibe?“ spýtal sa Havermayer.

„Nie, mne nie. To Yossarianovi šibe. Len mi povedz, či mám v očiach muchy alebo nie. Môžeš mi to smelo povedať. Znesiem to.“


 

 

Zopakujte si:

 

  1. Vysvetlite pojem „prvky absurdity“ v literatúre.

  2. Ukážte prvky absurdity v dielach amerických autorov po druhej svetovej vojne.

  3. Charakterizujte hlavné postavy v dielach Nahí a mŕtvi a Hlava XXII.

   

  Použitá literatúra:

   

  IVANOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 1. vyd. 2000. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-39-6

  KASÁČ, Z.: Svetová literatúra 20. storočia. 1. vyd. 1998. MPC Banská Bystrica. ISBN 80-8041-212-X

  KONDEL, Ľ.: Opäť v učebných osnovách. 1. vyd. 1995. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-26-4

  OBERT, V. a kol.: Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl. 1. vyd. 2001. Poľana. Bratislava. ISBN 80-89002-33-1

  SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment. Bratislava. ISBN 978-80-8089-065-0

  Druhá svetová vojna. http://historiavskratke.webnode.sk/druha-svetova-vojna/. [cit. 15.9.2015]

  Nahí a mŕtvi. files.wiky.webnode.sk/200000063-96d6797d03/otázka26.doc. [cit. 20.9.2015]

  Hlava XXII. https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlava_XXII_%28rom%C3%A1n%29[cit.20.9.2015]