Prvé dediny a mestá
Tam,kde bola úrodná pôda,začalo postupne pribúdať viac domov.Vznikali dediny a napokon mestá.V dedinách žili predovšetkým ľudia,ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom.Obrábali polia okolo dediny,chovali domáce zvieratá.V mestách sa zasa sústreďovali tí,ktorí sa zaoberali výrobou vecí a obchodovaním. Mestský obyvatelia už nemuseli vyrábať potraviny pre svoju obživu sami.Kupovali si ich od roľníkov.Tí nadbytok vypestovaných plodín privážali do miest,práve preto aby ich predali.V mestách vznikli trhy. V najstarších dobách vymieňali obchodníci tovar za tovar.Tento druh obchodu nazývame výmenný.Neskôr sa za tovar začalo platiť kúskami drahého kovu.Býval na nich znak mesta,meno vládcu alebo miestneho božstva.Tak vznikli mince.
Hradiská
Najstaršie veľké sídla na našom území voláme hradiská,lebo sa podobajú na hrad i mesto zároveň. Stavali sa na kopcoch a chránili ich vysoké násypy z kameňa,dreva alebo hliny.Za násypmi sa skrývali domy.V hradiskách ľudia ešte chovali aj dobytok.Hradiská vznikli v časoch,keď už ľudia vedeli vyrábať železo.Hradiská boli často veľmi bohaté.Žilo v nich mnoho ľudí.