Prvá vlna slovenského literárneho realizmu - 1880 - 1900

           

 
 
 
                                   
                                   
 

poézia 
 
 
 
 

próza 
 
 

 

Predctavitelia: Svetozár Hurban Vajanský, Terézia Vansová, Pavol Országh-               Hviezdoslav