Prúdová hustota            

V uzavretom obvode prechádza vo všetkých miestach rovnaký prúd, a to bez ohľadu na prierez vodiča, preto každým prierezom vodiča prejde rovnaký počet elektrónov. Malým prierezom vodiča, napr. vláknom žiarovky prechádzajú elektróny rýchlejšie než v prívodnom vodiči, a preto dochádza pri menších prierezoch k väčšiemu ohriatiu vodiča.

        

Príklad:

Obvodom žiarovky prechádza prúd I=0,2A. Aká je prúdová hustota : aj v prívodnom vedení s prierezom A=1,5mm2, vo vlákne žiarovky prierezu A=0,0004 mm2?

Riešenie:

a)       J=I/A=0,2/1,5=0,133A/mm2 

b)       J=I/A=0,2/0,0004=500A/ mm2

Tenký vodič sa pri väčšej prúdovej hustote zahrieva viac než silnejší/hrubší/ vodič pri menšej prúdovej hustote. Zahrievanie vodiča môže byť ešte väčšie z dôvodu materiálu vodiča ktorý kladie väčší odpor napr. volfrámové vlákno žiarovky.

Pre prívodné vedenia sú dané normou najvyššie prúdové hustoty, a to v závislosti na typu uloženia, ktoré ovplyvňuje odvod tepla.(obr.1) Povolená prúdová hustota je pre malé prierezy väčšia, pretože pri malom priereze je relatívne väčší povrch vodiča, ktorí je rozhodujúci pre odvod tepla. Pri uložení vodičov alebo káblov do inštalačných trubiek alebo kanálov vo stenách je prípustná prúdová hustota menšia, než priamo pod omietku alebo na omietku.( uloženie typu C).  

Konštrukčné prevedenie rezistorov

1. Pevné rezistory:

Uhlíkové rezistory- nosič odporovej vrstvy je z kryštalického uhlíka. Uhlík je nanesený buď máčaním alebo vákuovým naparením. Doladenie hodnoty odporu sa prevádza napr. vybrúsením drážky do vrstvy uhlíku. Na koncoch rezistora sú vývody z pocínovaného medeného drôtu, čiapočky alebo pocínované objímky. Hodnota odporu môže byť na rezistore vyznačená pomocou číslic a farebných prúžkov ale bodiek. Pri značení pomocou farebných prúžkov je prúžok prvý ten čo je bližšie pri kraji rezistora.

 Význam jednotlivých prúžkov (v prípade označení 4 prúžkami):