Priateľstvo je vzácny dar. Nemôžeš si ho kúpiť. No môžeš si ho zaslúžiť.

Thomas Large

 

Kto je priateľ ? človek, ktorého dobre poznáme a máme k nemu pekný vzťah; spojenec, podporovateľ alebo sympatizant

Priateľstvo: získať si priateľov a udržať si ich vzájomnou dôverou a starostlivosťou

 

 

 

ČO JE PRIATEĽSTVO?

Priateľstvom označujeme starostlivý, láskyplný, hravý a obvykle silný emocionálny vzťah, ktorý zažívame počas rôznych období svojho života. Je to vzťah, v ktorom naplno prejavujeme, akí sme a akí by sme chceli byť, zverujeme si navzájom svoje nádeje a obavy.


Priateľstvá sú ako dúha – prichádzajú v celom spektre farieb. Niektoré priateľstvá sú dôverné a môžu mať obrovský vplyv na náš život. Niektoré sú skromnejšie, dokonca aj tie, ktoré trvajú dlho, v ktorých len tak hovoríme o počasí a o menej závažných veciach. Niektoré sú nové, s ľuďmi, ktorých málo poznáme, ale u ktorých cítime spriaznenú dušu.


Priateľstvo môže vyžadovať našu bezvýhradnú dôveru a náklonnosť. Po nejakom čase sa môže vyvinúť veľmi dôverný vzťah. Na rozdiel od rodinných pút tieto druhy vzťahov si vyberáme a musíme sa stále snažiť, aby sme si ich zaslúžili.


Niektorí priatelia poznajú našu vnútornú i vonkajšiu stránku, naše pravé ja, i našu tvár navonok. Ich vplyv na náš život je obrovský, pretože nás poznajú vo všetkých našich životných úlohách, aj to, ako sa s týmito úlohami vyrovnávame. Niektoré priateľstvá sa obmedzujú na určité prostredia, napríklad prácu, partiu, cirkev, rodičov detí z materskej škôlky, susedov, politické organizácie, športy.


Nech už ide o akýkoľvek stupeň dôvernosti, priateľstvo nie je statické, nezostáva natrvalo také ako v deň, keď vzniklo. Nadviazanie priateľstva je jedna vec, ale udržiavanie úcty a dôvery priateľov je druhá vec. Priateľstvo je dynamické a stále sa mení. Je darom, ktorý si navzájom dávame.AKO VYZERÁ PRIATEĽSTVO V ŠKOLE?

 • spolužiakom, ktorí to potrebujú, ponúkajú akúkoľvek pomoc, ktorá je v ich silách,

 • ignorujú alebo sa postavia proti spolužiakom šíriacim klebety, ktoré ubližujú,

 • snažia sa dozvedieť viac o  živote spolužiakov a o ich záujmoch,

 • pravdu hovoria taktne,

 • tajomstvo vyzradia len v prípade, ak je niekto ohrozený,

 • správajú sa priateľsky k  všetkým spolužiakom,

 • delia sa o materiály.


Za prejavy dôveryhodnosti u žiakov pokladáme toto:

 • priateľsky zdravia ľudí každý deň,

 • ponúkajú, že sa podelia o niečo výnimočné,

 • poskytnú podporu priateľovi, ktorý je nervózny, bojí sa alebo je smutný,

 • snažia sa, aby sa na každodenných školských i mimoškolských aktivitách zúčastnilo čo najviac spolužiakov,

 • hovoria s novým alebo osamelým spolužiakom počas obeda alebo prestávok,

 • dávajú priateľovi vlastnoručne vyrobený darček,

 • pomáhajú spolužiakovi, ktorý niekoľko dní chýbal, aby dohnal učivo,

 • dávajú pozor, aby každý z tímu mal rovnakú šancu zúčastniť sa hry,

 • plnia sľuby dané priateľovi,

 • rešpektujú to, v čom sa iný človek odlišuje od nich samých

 • zostávajú vernými priateľmi, aj keď sa zdá, že ďalší priatelia si ho veľmi nevážia,

 • vyhotovia a odošlú pozdrav so želaním skorého uzdravenia nemocnému priateľovi,

 • dávajú do vzťahu toľko, koľko prijímajú,

 • neberú priateľstvo ako samozrejmosť

 Zopakujte si:
Napíš, čo upevňuje priateľstvo a čo priateľstvo ničí.
Napíš čo najviac pozitívnych vlastností začínajúcich na písmená P, R, I, A, T, E, Ľ, S, T, V, O.

Použitá literatúra:
D.Gogolová, Ľ.Bagalová, T.Piovarčiová, Ľ.Kociánová: Etická výchova pre 6.ročník, Orbis Pictus Istropolitana Bratislava, 2009
Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku PEARSON, S. 2000. Tools for citizen and life. Using the ITI Guidelines and lifeskills in your Classroom. Kent