Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

Príslovkové vedľajšie vety podmienkové vyjadrujú okolnosť – podmienku, na ktorú sa vzťahuje realizácia deja nadradenej vety. Najčastejšie sa k nej pripájajú spojkou si (ak, keby). V podmienkovom súvetí utvorenom pomocou spojky si platia presné pravidlá o používaní časov.

Pre vyjadrenie skutočnej podmienky, to znamená podmienky, na základe ktorej sa nejaká udalosť uskutoční, sa používa po spojke si prítomný čas (le présent). V takomto prípade prekladáme do slovenčiny si pomocou spojky ak alebo keď.

 

Si j´ai le temps, je lis beaucoup. – Ak mám čas, tak veľa čítam.

Si vous avez le temps, on ira danser. – Ak budete mať čas, pôjdeme si zatancovať.

Si vous avez le temps, venez me voir. – Ak máte (budete mať) čas, príďte ma pozrieť.

 

Všimnite si, že ak sa po spojke si použije prítomný čas, tak v hlavnej vete môžeme použiť jednoduchý budúci čas, prítomný čas alebo rozkazovací spôsob.


si + prítomný čas + prítomný čas

 

Ak v podmienkovom súvetí použijeme prítomný čas, vyjadríme tak časovo neobmedzenú podmienku.

 

Si je m´absente, je branche le répondeur téléphonique.

Ak/Keď nie som doma, nechám zapnutý odkazovač.

→ Vždy/stále/zakaždým, keď nie som doma.


S´il pleut en vacances, nous jouons aux cartes.

Ak cez prázdniny prší, hráme karty.

 

Ak po spojke si nasleduje zámeno il(s), dochádza ku kráteniu spojky na tvar .


S´il pleut, je reste à la maison.

Keď/Ak prší, ostávam doma.

 

 

si + prítomný čas + budúci čas

 

Pre vyjadrenie podmienky, ktorá sa zrealizuje v budúcnosti, sa používa v hlavnej vete budúci čas.

 

Si tu ne te dépêches pas, tu vas être en retard.

Ak sa nepoponáhľaš, budeš meškať.


Si vous êtes à Paris en octobre prochain, vous pourrez assister au festival d´automne.

Ak budúci október budete v Paríži, môžete sa zúčastniť jesenného festivalu.


S´il y a du soleil demain, nous irons nous promener.

Ak zajtra bude svietiť sĺnko, pôjdeme sa prejsť do lesa.

 

 

si + prítomný čas + rozkazovací spôsob