Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

Propositions subordonnées de condition II (Príslovkové vedľajšie vety podmienkové – neskutočná podmienka v prítomnosti alebo v budúcnosti)

Conjonctions: même si; sauf si (Spojky hoci; ledaže)

 

  1. Neskutočná podmienka v prítomnosti alebo v budúcnosti


Príslovkové vedľajšie vety podmienkové vyjadrujú okolnosť – podmienku, na ktorú sa vzťahuje realizácia deja nadradenej vety. Najčastejšie sa k nej pripájajú spojkou si (ak, keby). V podmienkovom súvetí utvorenom pomocou spojky si platia presné pravidlá o používaní časov.

Zatiaľ čo pre vyjadrenie skutočnej podmienky nasleduje po spojke si prítomný čas, pre vyjadrenie neskutočnej podmienky v prítomnosti alebo v budúcnosti sa po tejto spojke používa imperfektum (l´imparfait). V hlavnej vete sa používa kondicionál prítomný (le conditionnel présent). V tomto prápade prekladáme spojku si výrazom keby.


si + imparfait + conditionnel présent

 

 

Si tu venais chez moi demain, je te présenterais ma cousine.

Keby si zajtra prišiel ku mne, predstavil by som ti svoju sesternicu.


Il vous le dirait s´il le savait.

Povedal by vám to, keby to vedel.


Si je pouvais, je prendrais quelques jours de vacances.

Keby som mohol, zobral by som si na niekoľko dní dovolenku.


S´il faisait beau, nous irions demain à la plage.

Keby bolo pekne, išli by sme zajtra na pláž.


Si la pluie cessait, nous partirions tout de suite.

Keby prestalo pršať, hneď by sme odišli.


 

Porovnajte:

 

 


vedľajšia veta
hlavná veta
skutočná podmienka
si + présent
Si j´ai le temps,
Ak budem mať čas,
Si elle veut,
Ak bude chcieť,
futur/ présent/ impératif
irai le voir.
pôjdem ho navštíviť.
elle le fera.
urobí to.
neskutočná podmienka
si + imparfait
Si j´avais le temps,
Keby som mal čas,
Si elle voulait,
Keby chcela,
conditionnel présent
irais le voir.
išiel by som ho pozrieť.
elle le ferait.
urobila by to. 

B.) Spojky même si a sauf si


Tie isté pravidlá, ktoré platia pre použitie časov v podmienkovom súvetí po spojke si, používame aj v súvetiach so spojkami même si (aj keď; hoci) a sauf si (s výnimkou, že; ak (nie) ; ledaže (by).

 

  • même si

 

Même si le paradis existe, nous préférons vivre le plus longtemps possible.

Aj keď (= Hoci) raj existuje, radšej budeme žiť čo najdlhšie.


Même si ces voitures sont chères, elles se vendent bien.

Hoci sú tieto autá drahé, predávajú sa dobre.


Je viendrais même s´il pleuvait.

Príšiel by som, aj keby pršalo.


Même s'il le faisait, elle ne lui pardonnerait pas.

Aj keby to urobil, neodpustí mu.


 

  • sauf si

 

Je rentrerai à 7 heures, sauf si la réunion se prolonge.

Ak sa stretnutie nepredĺži, tak sa vrátim o siedmej.


Je ne vous accompagnerai pas au spectacle sauf si je me sens mieux.

Na predstavení vám nebudem robiť spoločnosť, ledažeby som sa cítil lepšie.


Il reprendrait son travail demain, sauf s´il avait de la fièvre.

Ak by nemal horúčku, tak by sa vrátil do práce zajtra.


 

 

Zopakujte si :

  1. Uveďte, aký čas sa používa vo vedlajšej vete po spojke si, ak chceme vyjadriť skutočnú podmienku.

  2. Porovnajte význam podmienkového súvetia, ak sa v hlavnej vete použije prítomný čas a ak sa použije jednoduchý budúci čas.

  3. Popíšte význam podmienkového súvetia, ak v hlavnej vete použijeme rozkazovací spôsob.

  4. Popíšte, akým spôsobom je možné v rámci podmienkového súvetia vyjadriť predčasnosť.


Literatúra:

DELATOUR, Y.: Grammaire du Français

TAIŠLOVÁ, J.: Mluvnice francouzštiny

TARABA, J.: Francúzska gramatika