Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy

 

 

 

Premenné sú základom programovania. Sú to miesta v operačnej pamäti počítača, ku ktorým v Pascale pristupujeme pomocou ich názvu. Ten môže obsahovať písmená (bez diakritiky), číslice (nie na začiatku) a znak _  (podčiarkník) na tvorbu zložitých názvov. Do premenných sa ukladajú čísla, znaky, texty. Ich typ musíme vždy dopredu určiť – nadeklarovať a nemôžeme ho meniť. Naopak, hodnotu premennej meníme počas výpočtu programu mnohokrát.

 

 

V jednom programe si môžeme nadeklarovať toľko premenných, koľko budeme potrebovať. Premenné môžeme využívať ako: