Nepodám nikomu, hoci by ma o to prosil, smrtiaceho jedu, ani k tomu nebudem radiť. Tiež nepodám žene prostriedok, aby potratila.“ Tak znie Hippokratova prísaha spred vyše 2000 rokov a v medicíne má doposiaľ nadčasovú hodnotu. Napriek tomu, že každý doktor ju musel zložiť predtým, ako začal vykonávať svoju lekársku činnosť, deň čo deň zomiera niekoľko desiatok ľudí práve na zákrok ošetrujúceho lekára. Je vám už asi jasné, že reč bude o eutanázii.

 

Zdroj:http://www.kctesin.cz

 

 

Čo je to vlastne eutanázia? Ak by sme ju mali preložiť doslovne z gréčtiny, skladá sa zo slova EU, čo znamená dobrý a THANASOS, čo znamená smrť. Je to naozaj dobrá smrť? Alebo útok na život človeka? Vražda, či ukončenie trápenia? Každý si asi pod týmto pojmom eutanázia predstaví niečo iné. No v každom prípade je to konanie, ktorého úmyslom je spôsobiť, alebo urýchliť smrť ťažko chorého človeka a to na základe jeho žiadosti, alebo predpokladu, že by si to prial. Eutanázia môže byť aktívna, to je priame vedomé usmrtenie človeka najčastejšie smrtiacou injekciou, alebo pasívna, čo znamená úmyselné nevykonanie zdravotníckej starostlivosti, tam kde existuje morálna povinnosť udržať život, napríklad odoprenie potravy, alebo vody.

 

V roku 1987 v istých amerických novinách sa objavil inzerát znenia: „Ponúkam lekárske konzultácie pre nevyliečiteľne chorých, ktorí si želajú dôstojnú smrť,” nikto netušil, že za ním stojí Jack Kevorkian - dnes vo svete známy pod prezývkou Doktor smrť. Tento vyše 70-ročný americký lekár tvrdí, že už „ošetril” stovky pacientov, u ktorých vypočul ich želanie, keď nevládali niesť svoju chorobu. Robil to aj potom, ako v roku 1991 stratil licenciu. Dnes čelí súdnym obvineniam zo spoluúčasti na samovražde. Pitvy totiž ukázali, že zo 69 klientov viacerí neboli nevyliečiteľne chorí a niektorí dokonca nemali nijaký patologický nález! Americká odborná verejnosť tvrdí, že je posadnutý smrťou. Jeho známi prezradili, že posadnutosť sa uňho prejavuje aj na obrazoch, ktoré maľuje. Dominuje na nich násilie a smrť.

 

 

Na zamyslenie

 

1. V akej súvislosti ste sa vy sami prvýkrát stretli s otázkou eutanázie?

2. Ak by ste boli poslancami v parlamente, ktorý posudzuje návrh zákona o povolení eutanázie, ako by ste zdôvodnili svoj osobný postoj?


 

Na Slovensku eutanázia nie je legálna. Z hľadiska trestného záhona je považovaná ako trestný čin vraždy, účasti na samovražde, ublíženie na zdraví a odoprenie zdravotnej starostlivosti.

 

Eutanázia zasahuje do ľudských práv a slobôd, pričom pripúšťa možnosť zneužitia či manipulácie. V súčasnosti je vo svete vykonávanie eutanázie legalizované v Holandsku a v štáte Oregon v USA. Nový holandský zákon stanovuje, že konečné rozhodnutie o vykonaní eutanázie musia v konkrétnom prípade schváliť dvaja lekári oboznámení so stavom žiadateľa o smrť. Tento sa musí nachádzať v neznesiteľnej, bezvýchodiskovej situácii, pričom k jeho žiadosti je povinný sa vysloviť aj právnik. Obavy takisto vzbudzuje fakt, že podľa nového zákona lekári môžu realizovať eutanáziu už u detí od 12 rokov, pokiaľ s tým súhlasia ich rodičia. Eutanázia je v zásade tolerovaná v Belgicku, Švajčiarsku a Kolumbii. Každý desiaty Belgičan zomiera prostredníctvom eutanázie alebo po lekárskom rozhodnutí ďalej nepokračovať v liečbe smrteľne chorého pacienta.

 

 

Prečítajte si simulovaný prípad a nájdite spôsob, ako by ste v danej situácii postupovali na mieste známeho a lekára.

 

Predstavte si nemocničnú izbu, v ktorej leží Váš blízky príbuzný (napríklad mama, otec, stará mama, brat, strýko ), ktorý je nevyliečiteľne chorý a trpí neuveriteľnými bolesťami. Nemôže prijímať ani tuhú stravu, len prostredníctvom sondy do žalúdka mu nemocničný personál podáva tekutú stravu, stav sa dokonca zhoršil, takže teraz mu podávajú už len infúzie. Lekári mu dávajú nádej na život len asi pol roka. Váš príbuzný sa nemôže samostatne pohybovať, ba dokonca ani pohnúť. Hýbu ním len nemocniční zamestnanci, aj to mu spôsobuje nesmiernu bolesť. Váš známy Vás prosí, aby ste ho zbavili utrpenia, podplatili lekára, aby ho zbavil tej nepredstaviteľnej bolesti.

 

Ako by ste postupovali na mieste lekára? Čo by ste urobili v prípade takejto prosby?

Má človek právo disponovať vlastným životom, vrátane jeho ukončenia, či žiadosťou o prerušenie život udržujúcej liečby?

Má zdravotník morálne právo vyhovieť tejto žiadosti? (Usmrtenie človeka konaním, ako aj pohnutie iného k samovražde alebo asistencia pri nej zo súcitu, je na Slovensku trestným činom).

Aká je situácia ľudskej núdze, ktorú chce človek riešiť takýmto spôsobom? (nevyliečiteľné ochorenie, strata sebaúcty, pocit bezmocnosti, osamelosti, izolácie..)

 

 
Zopakujte si:
1. Kedy sa začína život?

a) počatím

b) narodením

c) v určitý týždeň po počatí

d) druhý deň po narodení


2. Je právo na život v Slovenskej republike garantované?

a) áno

b) nie

c) v Ústave Slovenskej republiky

d) v Ústave Slovenskej republiky nie je garantované


3. Eutanázia je

a) ukončenie života za asistencie/pomoci lekára

b) ukončenie života za pomoci príbuzného

c) odpojenie od prístrojov vykonané lekárom na žiadosť pacienta

d) spôsob ukončenia života


4. Eutanázia sa povolí

a) komukoľvek, kto má akýkoľvek zdravotný problém

b) aj ľuďom s nádejou na vyliečenie

c) nevyliečiteľne chorým, ktorí majú neznesiteľné bolesti

d) ľuďom, ktorí majú zlomeniny končatín